Støt Broen Danmark - Min konto

Alle Med På Holdet

Projekt “Alle Med På Holdet” er støttet af puljen “Idræt for udsatte” under Kulturministeriet.

Periode: 1/12 2016 – 31/12 2018

Resumé: Forankringsprojektet har til formål at styrke og udvikle et allerede eksisterende samarbejde med de 22 kommuner, hvor der i øjeblikket eksisterer lokalforeninger af BROEN. Der er to spor i projektet: 1) Øget kommunalt ansvar i forhold til opgaveløsningen for at styrke og forankre den frivillige indsats for udsatte børn og unge 2) Dannelse af partnerskaber, som forankrer og reflekterer socialt ansvar gennem inddragelse af det lokale erhvervsliv.