21/04/2022

Fritidsaktiviteter styrker unges chance for job

For første gang i Danmark viser forskning, at fritidsaktiviteter i ungdommen øger tilknytning til arbejdsmarkedet senere i livet. Det viser et arbejdsmedicinsk studie, som ROCKWOOL Fonden har finansieret.

Graf over sammenhængen mellem fritidsarbejde og tilknytning til arbejdsmarkedet (Illustration: ROCKWOOL Fonden)

Undersøgelsen er lavet af forskere fra Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Gødstrup i Region Midtjylland. Den viser, at unge, der deltager i mange aktiviteter i fritiden, har mindre risiko for at miste kontakten med arbejdsmarkedet i den tidlige voksenalder. Konkret hvis den unge har et fritidsjob som 18-årig, så er tilknytningen til arbejdsmarkedet som 25-29-årig markant højere end for unge uden fritidsjob.

For de unge piger er resultatet endnu mere markant ifølge pressemeddelelsen fra ROCKWOOL Fonden:

“Som man kan se af nedenstående figur, så har de piger, som har et fritidsarbejde som 18-årige, mere end dobbelt så stor chance for at have en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, når de er 25-29 år, sammenlignet med jævnaldrende piger, der ikke har et fritidsarbejde på dette alderstrin. For drenge øger det at have et fritidsarbejde som 18-årig chancen for en stabil tilknytning med 70% i forhold til de drenge, som ikke har et fritidsarbejde som 18-årige.”

Tidlig deltagelse i aktivt fritidsliv fremmer job for drenge

Undersøgelsen viser også, at det i hvert fald for drengene har en betydning for jobtilknytningen, at de er kommet tidligt i gang med fritidsaktiviter:

“For drenge hænger den stabile arbejdsmarkedstilknytning især sammen med omfanget af fritidsaktiviteter som 15-årige, mens den for pigerne hænger sammen med omfanget af fritidsaktiviteter som 18-årige. For pigerne ses også en sammenhæng – men dog mindre stærk – mellem mange fritidsaktiviteter ved 15-årsalderen og en stabil arbejdsmarkedstilknytning.”

Studiet har brugt følgende definition af fritidsaktiviteter:

“Fritidsaktivitet: Et højt niveau af fritidsaktiviteter er defineret som deltagelse dagligt eller en eller flere gange om ugen i mindst 2 forskellige kategorier af aktiviteter:

  • Ungdomsskole/spejder/ungdomsklub
  • Kor eller orkester/musikgruppe
  • Idrætsklub eller idrætsforening
  • Andre foreningsaktiviteter”

Undersøgelsen siger desværre ikke noget om en endnu tidligere deltagelse i et aktivt fritidsliv. Men det er vores erfaring i BROEN, at jo tidligere et barn kommer i gang med en fritidsaktivitet sammen med andre børn og med voksne rollemodeller, jo større er sandsynligheden for, at barnet fortsætter i aktiviteten til op i teenageårene. Hvorimod en senere start som teenager ofte bliver en kortere tid med en fritidsaktivitet, fordi andre aktiviteter kommer til i mange teenageres liv – større krav i skolen, fritidsjob, kærester med videre.

Find mere om ROCKWOOL Fondens studie