01/04/2022

Stærk indsats i 2021 trods corona

BROENs danmarkskort anno 2021

Frivillige fra BROEN var for nylig samlet i Vejle til årskonferencen 2022. Her kunne vi offentliggøre vores årlige status for indsatsen i vores 33 frivilligt drevne lokalforeninger.

Knap 5.000 børn og unge i socialt udsatte positioner blev sidste år støttet til en aktiv fritid sammen med andre børn og voksne rollemodeller. Hvis vi medregner BROENs særpuljer til ferieaktiviteter samt til musik og kultur, kommer vi et godt stykke over 5.000 støttede børn og unge.

Det synes vi godt, vi kan tillade os at være stolte af, og derfor klappede vi også hinanden på skuldrene og sagde tak på de udsatte børns vegne for en stærk indsats for andet år i træk, hvor corona har vendt op og ned på alt for mange ting i hverdagen for alle.

BROENs 2021 i korte træk

Støtte til børn: I 2021 støttede BROENs lokalforeninger i alt 4.967 børn og unge mod 4.869 ved seneste opgørelse for 2020. Det er en stigning på ca. 2 %. Det dækker over stigning i nogle lokalforeninger og fald hos andre. Hvis vi regner BROENs særlige puljer til ferieaktiviteter og musik+kultur med, kommer vi op på støtte til i alt ca. 5.400 børn og unge. Heraf vil der dog være nogle gengangere til de faste fritidsaktiviteter.

Stigningen hos nogle lokalforeninger skyldes, at fritidsaktiviteterne i stort omfang søgte at opretholde aktivitetsniveauet så vidt muligt, og det gav flere henvendelser til BROEN om støtte. Faldet hos andre lokalforeninger skyldes især nedlukninger på grund af coronavirus i løbet af året, som har medført et faldende antal henvendelser om støtte. En del lokalforeninger valgte at fortsætte kontingentbetalingen for allerede tilmeldte børn for at sikre, at børnene kunne starte i fritids­aktiviteterne, når det var muligt at genåbne.

Faktaark om BROENs indsats 2021

Frivillige: I 2021 var der tilknyttet i alt 211 frivillige i BROENs lokalforeninger mod 222 ved seneste opgørelse for 2020. Det er et fald på knap 5 %. Det skyldes, at nogle lokalforeninger har oplevet problemer med at tiltrække nye frivillige til at sikre en stabil gruppe til at stå for driften af den lokale indsats.

Andre indsatser til at støtte børn

Feriepulje: Der er i 2021 givet særlig støtte til ferieaktiviteter til 327 børn og unge, såsom deltagelse i lejre og stævner i skolernes ferier. Dertil kommer særlig støtte til familieaktiviteter, der involverede ca. 50 børn samt et mindre antal voksne (forældre til børnene). I de fleste tilfælde er støtten givet til et barn, der i forvejen eller efterfølgende også blev støttet til en fast aktivitet. I 2020 blev der givet støtte til ferieaktiviteter til 256 børn.

Musikpulje: I 2021 støtte til musik- og kulturaktiviteter til 33 børn og unge. I 2020 støtte til 75 børn og unge.

For både feriepuljen og musikpuljen gælder, at nogle BROEN-foreninger selv påtog sig at dække udgiften til disse aktiviteter uden at søge puljerne hos BROEN Danmark. Det skyldes, at flere lokalforeninger har haft luft i sin egen økonomi til at kunne dække udgiften selv.

Fremskudt Funktion: Der er i 2021 ikke givet støtte til nogen børn under samarbejdet med projektet Fremskudt Funktion under psykiatrien i Region Syddanmark. Projektet er ophørt med udgangen af 2021.

Coronas betydning for omfanget af støtte til børn gennem BROEN

Efter den første nedlukning af samfundslivet i Danmark i marts 2020 på grund af risikoen for smitte med coronavirus har BROENs lokalforeninger på forskellig vis oplevet en indvirkning på aktivitetsniveauet. Der skete en delvis genåbning i juni 2020, men sidst på efteråret var der igen nedlukning af størstedelen af idræts- og fritidstilbuddene eller ret kraftige begrænsninger på antal deltagere. I foråret 2021 skete der igen en åbning af de fleste tilbud. I efteråret 2021 kom der igen delvise nedlukninger, men tilbud til børn og unge blev prioriteret til at kunne fortsætte.

Enkelte lokalforeninger har meldt tilbage, at det ikke har haft nævneværdig indflydelse på antallet af børn, der støttes. Generelt har der som nævnt været en samlet stigning i 2021 i antallet gennem BROEN. Men flere lokalforeninger har oplevet, at de mange nedlukninger har givet usikkerhed blandt børn og forældre. Det har betydet, at nogle børn er stoppet i aktiviteten eller slet ikke startet.

For alle lokalforeninger har det dog betydet, at fysiske møder og generalforsamlinger har måttet aflyses eller ændres til at foregå via videomøder. Det samme gælder kontakten med samarbejdspartnere, som i stort omfang blev indskrænket eller sat på pause.

Én lokalforening nævner direkte, at nedlukningerne har betydet, at:

”BROEN Nyborg fik langt færre donationer i 2020, men da vi året før havde fået en flot donation, var vi så heldige, at denne ved hjælp af stor smidighed også kunne række ind i 2020 og 2021. For at kunne fastholde foreningens smidighed og korte responstid valgte bestyrelsen fortsat at afholde bestyrelsesmøder, så udsatte børn og unge hurtigt kunne få støtte, hvis der blev åbnet for aktiviteterne.

Hvis BROEN Nyborg ikke havde haft ’penge på bogen’, så kunne vi ikke have strakt økonomien så langt, at vi hurtigt kunne sikre børnene/de unge en fritidsaktivitet i coronaens op-og nedture. Og vi ville ikke kunne have taget nye børn og unge ind, så snart bølgen igen gik op.”

Du kan finde meget mere om status på BROENs indsats i 2021

Find BROENs danmarkskort som pdf: BroenDanmark_Kort_maj2021

Find BROEN 2021 faktaark som pdf: Faktaark_2021_BROEN Dk

Find mere viden om BROEN