21/12/2021

Opvækst i fattigdom har store konsekvenser

At vokse op i økonomisk fattigdom gør det sværere for børn og unge at blive en del af vigtige fællesskaber i både skole og fritid. Mange savner aktiviteter i hverdagen og bekymrer sig om familiens økonomi. Det viser en ny undersøgelse fra Egmont Fonden, der går tæt på, hvordan børn og unge selv oplever en opvækst i økonomisk fattigdom.

Forside af Egmont Rapporten 2021

Undersøgelsen er en del af Egmont Rapporten 2021 med titlen “Små kår – Børn og unges opvækst i økonomisk fattigdom”, som blev offentliggjort midt i december. I undersøgelsen indgår bl.a. ungepaneler, hvor unge sætter ord på, hvad det har betydet i deres liv at vokse op i en økonomisk trængt familie.

Fritidsaktiviteter er vigtige for børn og unge

Et eksempel er fra Nora på 16 år: ”Efter jeg flyttede ned til min mor, så var jeg meget opmærksom på, hvad for nogle fritidsaktiviteter, jeg kunne gå til. Det skulle ikke koste særligt meget, fordi min mor ikke havde råd til det. Jeg gik mere efter ting, som ikke kostede noget” (Egmont Fonden: Gode råd fra ungepaneler, s. 13)

Et andet eksempel er Rose på 16 år, som fortæller om sin oplevelse med håndbold, hvor hun oplevede, at alle var lige, når de spillede på banen:

“At spille kamp og vinde og stå i rundkreds og råbe sammen. Det er nogle af mine bedste minder fra håndbold, som for mig var adgang til en masse nye, fede fællesskaber. Og der var også voksne, som var gode at snakke med – især én hjalp mig rigtig meget.”

Rose siger videre, at det kun var muligt for hende at få råd til at gå til håndbold, fordi hendes mor søgte og fik fritidspas til hende og hendes søster, der går til karate. Moren søgte og fik også økonomisk støtte hos organisationen BROEN.

“Det betød, at jeg fik samme slags håndboldtøj, håndboldsko og håndbold som de andre på holdet. Det var virkelig rart for mig at se ud som de andre. Jeg var ikke udenfor. Håndbolden har jeg endnu, selvom jeg er stoppet til håndbold på grund af mit knæ. Jeg har taget bolden med på min efterskole, fordi den betyder meget for mig, og jeg går nogle gange ud og spiller lidt med den for mig selv.” (Egmont Fonden: Egmontrapporten 2021, s. 30)

Giver stemme til børn og unge selv

Bag interviewene med børn og unge står firmaet Maple på vegne af Egmont Fonden. Om børns oplevelse af fattigdom siger direktør Johanne Staugaard Johansen:

“I undersøgelsen kommer vi tæt på børn, der bekymrer sig om familiens økonomi og samtidig føler en stærk loyalitet over for forældrene og derfor ofte lægger bånd på egne ønsker og behov. Børnene drømmer om gode oplevelser med familien og at kunne deltage i aktiviteter på lige fod med andre børn. Men det tillader familiens økonomi sjældent.” (Egmont Fonden: Ny undersøgelse: Fattigdom i familien påvirker børns og unges hverdag)

I en pressemeddelelse fra Egmont Fonden lyder det videre om situationen i de økonomisk fattige familier:

“Familierne fortæller, at de også meget gerne vil give deres børn mulighed for at gå til spejder, musikundervisning, sport eller andre fritidsaktiviteter, men at det er svært at finde pengene til såvel kontingentet som de ekstra omkostninger til fx transport, sportstøj, spejderuniform eller et musikinstrument.

Flere børn i undersøgelsen drømmer om fritidsaktiviteter, som de godt ved, at familien ikke har råd til. Én vil gerne gå til ridning, men det er alt for dyrt, forklarer hun. En anden pige forklarer, at hun frivilligt har fravalgt at gå til drama, fordi det ville belaste familiens budget for meget.

Maple fastslår i undersøgelsen, at det har stor værdi for familierne at kunne søge om økonomisk støtte til aktiviteter og oplevelser, men peger på, at familierne ofte ikke har råd til alle følgeudgifterne, fx transport, udstyr og mad.” (Egmont Fonden: Ny undersøgelse: Fattigdom i familien påvirker børns og unges hverdag)

De unge giver gode råd til en bedre fritid (Foto: Skærmbillede fra Egmont Fondens omtale)

Gode råd fra unge: “Støt mig til at komme til en fritidsaktivitet”

Som del af undersøgelsen giver de unge en række gode råd om, hvad man ideelt set kan gøre for at lette deres situation. Nogle af rådene drejer sig konkret om fritiden som barn eller ung i en fattig familie:

“Fritidsaktiviteter betyder meget for de unge, og det er noget, som de enten går til i dag – eller som de ser tilbage på og sætter pris på, at de har gået til. Men udfordringen ved fritidsaktivteter er ikke kun at finde penge til aktiviteten, men også til udstyr og transport – og at komme frem og tilbage på egen hånd.” (Egmont Fonden: Gode råd fra ungepaneler, s. 12)

Et eksempel på problemet med transport giver Amela på 17 år: “Jeg tænkte også over, hvordan jeg skulle komme derud. Det skal helst ligge tæt på min skole. Min mor har ikke kunnet transportere mig rundt. Det ville være for dyrt med bus, og hun har ikke bil.” (Egmont Fonden: Gode råd fra ungepaneler, s. 13)

Det gør vi i BROEN for børn og unge i økonomisk fattigdom

Budskaberne om børn og unges fritid og ønsker om støtte til en god og aktiv fritid er helt i tråd med BROENs vision om, at også socialt udsatte børn og unge skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og møde voksne rollemodeller.

Derfor prioriterer vi i BROEN også at hjælpe med støtte til såvel kontingent og nødvendigt udstyr til fritidsaktiviteten, ligesom vi støtter deltagelsen i særlige aktiviteter som fx træningslejre, stævner og lignende i skolernes ferier.

Find Egmont Rapporten 2021 hos Egmont Fonden

Find gode råd fra ungepaneler