09/12/2021

Udsatte børns fritid udvalgt som Hjertesag

BROEN Danmark er den 9. december blevet udvalgt blandt 31 initiativer til at være én af PFA Brug Livet Fondens årlige hjertesager.

Om kåringen til Årets Hjertesag siger BROEN Danmarks formand Peter Poulsen:

“Det er en stor glæde og stolthed for os at blive kåret til at være en hjertesag. BROEN hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Det gør vi, fordi vi tror på værdien i at blive en del af et godt fællesskab med andre børn og i at møde voksne rollemodeller.

Det sker i samarbejde med fagpersoner i kommunen og frivillige i det lokale foreningsliv. Men for det meste står BROENs frivillige i baggrunden, hvor vi trækker i trådene og støtter med penge til kontingent og nødvendigt udstyr. Derfor er det en dejlig anerkendelse til alle vores frivillige at blive udnævnt til Årets Hjertesag.”

Om udvælgelsen af årets hjertesager siger Peder Hasslev, der er formand for bestyrelsen i PFA Brug Livet Fonden og bestyrelsesformand i PFA Pension:

PFA Brug Livet Fonden pris Peter Poulsen

Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark, modtog prisen som Årets Hjertesag (Foto: PFA)

“Vi sætter pris på den høje kvalitet i ansøgningerne. Vi har prioriteret de sager, hvor vi mente at kunne gøre den største forskel for ildsjælene derude. Der har vist sig en bred diversitet i de indstillede sager, og vi har i år prioriteret at støtte udsatte børn i hjem og udland, ufrivilligt barnløse, højtbegavede børn samt familier ramt af akut livstruende sygdom eller traume. Vi ser frem til det kommende samarbejde med de fem hjertesager.”

De fire øvrige modtagere af Årets Hjertesag 2022 er: Foreningen 5 Skoler, Det kærlige Måltid, Foreningen RO og Begavet med glæde.

Find mere om årets uddeling hos PFA Brug Livet Fonden

Om PFA Brug Livet Fonden

PFA Brug Livet Fondens Hjertesag til BROEN. Fra venstre: Peter Hasslev (Brug Livet Fonden), Henrik Nørgaard og Peter Poulsen (BROEN Danmark) og Allan Polack (PFA) (Foto: PFA)

Fonden blev etableret i 2009 og har til formål at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet. Den uddeler i år 175.000 kr. til fem hjertesager, hvoraf 50.000 kr. er blevet tildelt BROEN Danmark. I løbet af indstillingsperioden modtog fonden 37 sager via hjemmesiden pfabruglivetfonden.dk, af hvilke 31 mødte fondens kriterier. I udvælgelsen af årets hjertesager har fondens bestyrelse har taget afsæt i både resultatet af en afstemning på fondens side og en kvalitativ vurdering af de enkelte sager.

Bestyrelsen består af bestyrelsesformand Peder Hasslev, PFA (formand), professor og billedhugger Bjørn Nørgaard, Group CEO Allan Polack, PFA, Torben Dalby Larsen (forhenværende Bestyrelsesformand, PFA), og Lone Engberg Thomsen, fhv. formand Teknisk Landsforbund.

Find mere om PFA Brug Livet Fonden