04/02/2021

Børn på krisecentre har også brug for aktiv fritid

Når børn må flytte på et krisecenter med deres mor i kortere eller længere tid, går det ofte ud over barnets mulighed for at gå til noget i fritiden. Hvis barnet gik til en fritidsaktivitet før krisen i familien, kan det være svært at fortsætte, hvis krisecentret ligger i en anden by eller et helt andet sted i landet.

Dertil kommer det store brud i hverdagen som et ophold på et krisecenter ofte er for børn, og at det kan være vanskeligt at opretholde noget, der bare ligner en normal hverdag med skole og fritidsliv.

Derfor har BROEN Dannmark indgået et nyt samarbejde med LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre. Ifølge LOKK var der i 2020 ca. 2.000 børn og unge, som tilbragte kortere eller længere tid på et krisecenter med deres mor. Med samarbejdet vil vi bygge bro til en aktiv fritid for nogle af disse børn.

Samarbejdet udspringer af eksisterende lokale samarbejder hos enkelte af BROENs lokalforeninger med områdets krisecenter, og disse erfaringer inddrages i det udbyggede samarbejde.

Indsatsen er en del af BROENs samarbejde med Tine Bryld Prisen og TrygFonden.

Find mere om LOKK