02/03/2020

Flere børn og unge støttes af BROEN

Antallet af udsatte børn og unge, der får hjælp af BROEN til at gå til en fritidsaktivitet, stiger fortsat.

Det viser den statusrapport, som BROEN Danmark hvert år laver på baggrund af indsatsen i lokalforeningerne. I 2019 var der i alt 31 lokalforeninger af BROEN fordelt ud over landet, og de hjalp samlet set 5.225 børn og unge med støtte til kontingent og udstyr, så de kunne gå til en aktivitet i fritiden på lige fod med deres venner.

I 2018 støttede BROENs lokalforeninger i alt 4.759 børn og unge. Der er altså tale om et stigende antal børn, som får hjælp fra BROEN til en aktiv fritid, fordi der mangler ressourcer i familien.

“Det er på den ene side trist, at der er så mange børn og unge, som har brug for vores hjælp,” siger Peter Poulsen, der er formand for BROEN Danmark. “Men på den anden side er vi glade for, at vi kan bygge bro for disse børn til at kunne være en del af de gode fællesskaber i vores lokale idræts- og fritidsforeninger. Det kan vi kun i kraft af et godt samarbejde med fagpersoner i kommunen og med det frivillige foreningsliv.”

Find BROENs statusrapport for 2019:

Mere om BROEN

BROEN støtter udsatte børn og unge til at gå til blandt andet sport, spejder, dans og musik i de lokale idræts- og fritidstilbud.

BROEN så dagens lys i 2002, da Hans Søgaard stiftede BROEN Horsens. Siden 2009 har BROEN Danmark hjulpet nye lokalforeninger i gang og arbejdet for at fremme indsatsen i lokalforeningerne. Alle lokalforeninger er frivillige, og der var i alt 197 frivillige knyttet til BROENs lokalforeninger i 2019.

BROEN modtager både offentlige og private bidrag til indsatsen med at bygge bro for udsatte børn til en aktiv fritid.