11/10/2019

Ny ærespris til BROENs stifter

Torsdag den 10. oktober modtog Hans Søgaard en ærespris fra MTHP-Fond, som er stiftet af Merete og Troels Holch Povlsen, der også grundlagde Bestseller-koncernen.

Hans Søgaard MTHP-Fond Ærespris 2019

Hans Søgaard med beviset for MTHP-Fonds Ærespris

Det er første gang, at MTHP-Fonds Ærespris uddeles, og bestyrelsen for fonden valgte, at den skulle gå til Hans Søgaard for hans mangeårige indsats for udsatte børns fritidsliv. Først med oprettelsen af BROEN Horsens i 2002 og dernæst med udbredelsen af nye BROEN-foreninger gennem BROEN Danmark fra 2009.

Fonden uddyber tildelingen af prisen: “MTHP-Fond har besluttet at tildele Hans Søgaard MTHP-Fonds Ærespris som en hæder til Hans Søgaard, hvis vision om at fokusere på en enkel og lokal indsats baseret på en høj grad af frivillighed i et fleksibelt samarbejde med kommuner og foreninger har vist sig at have en afgørende betydning for det enkelte barns og unges oplevelse af at være en del af et nært og lokalt fællesskab på lige fod med jævnaldrende.”

BROEN Horsens hjælper årligt mere end 500 børn og unge ind i lokale idræts- og fritidsforeninger. På landsplan er der i dag 30 BROEN-foreninger, som i 2018 samlet set hjalp ca. 5.000 børn og unge til en aktiv fritid.

Hans Søgaard har overdraget formandsposten i BROEN Horsens til Gitte Holgaard, men han er fortsat aktiv i bestyrelsen.