24/03/2019

Børnenes brobygger giver sit hjertebarn videre

BROENs grundlægger, Hans Søgaard, har nu overladt “sin” forening BROEN Danmark til nye kræfter. Det skete ved BROEN Danmarks ordinære generalforsamling fredag den 22. marts i Horsens, hvor en ny bestyrelse blev sammensat.

For første gang i foreningens 10-årige historie er det uden Hans Søgaard som del af bestyrelsen. Til gengæld blev han udnævnt til livsvarigt æresmedlem af BROEN Danmark – en beslutning, der blev ledsaget af en varm klapsalve fra generalforsamlingen for hans vigtige indsats for udsatte børn i Danmark.

Byggede en bro for udsatte børn

Det var nemlig Hans Søgaard, der i 2002 oprettede foreningen BROEN Horsens med formålet at hjælpe socialt udsatte børn og unge til en god og aktiv fritid i lokale idræts- og fritidsforeninger. I 2009 var han initiativtager til den landsdækkende forening BROEN Danmark, som han også var formand for de første seks år, inden han overlod formandsposten til Peter Poulsen fra BROEN Køge.

Peter Poulsen og Hans Søgaard

Hans Søgaard (til højre) gav i 2015 formandsposten i BROEN Danmark videre til Peter Poulsen

Hans Søgaard fortsatte som menigt medlem af bestyrelsen, men valgte altså i år at overlade sin plads til nye kræfter fra de efterhånden mange lokalforeninger af BROEN. Den nu 81-årige Hans Søgaard er fortsat med i bestyrelsen for BROEN Horsens, hvor han dog har overdraget formandsposten til Gitte Holgaard.

Peter Poulsen genvalgt som formand for BROEN Danmark

Ved generalforsamlingen i BROEN Danmark blev Peter Poulsen genvalgt som formand med fuld opbakning. Bestyrelsen har fået to nye medlemmer, Heine Fricke fra BROEN Vejen og Jette Husum fra BROEN Randers. Der var genvalg til Morten Jensen fra BROEN Vejle. Desuden blev Isabelle Jørgensen fra BROEN Lyngby-Taarbæk og Gitte Holgaard fra BROEN Horsens valgt som nye suppleanter i bestyrelsen.

Bestyrelsen for BROEN Danmark består nu følgende: Formand Peter Poulsen (fra BROEN Køge), kasserer Judith Winther, Morten Jensen (fra BROEN Vejle), Bente Kruse (fra BROEN Lolland), Poul Grud (fra BROEN Silkeborg), Jette Husum (fra BROEN Randers), Heine Fricke (fra BROEN Vejen), suppleant Gitte Holgaard (fra BROEN Horsens) og Isabelle Jørgensen (fra BROEN Lyngby-Taarbæk).

Følgende trådte ud af bestyrelsen efter eget ønske: Torben Engholm og suppleant Jette Køge Larsen (fra BROEN Horsens). Torben Engholm har været med i bestyrelsen siden oprettelsen i 2009, og han modtog også en stor tak for sin indsats af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev holdt i forbindelse med årskonferencen i BROEN Danmark for ca. 70 frivillige fra BROENs lokalforeninger.

I 2018 hjalp BROENs i alt 30 lokalforeninger tilsammen ca. 5.000 udsatte børn til en aktiv fritid i lokale sports- og fritidsforeninger ved at give økonomisk støtte til kontingent og nødvendigt udstyr. BROEN samarbejder med fagpersoner i kommunerne og de lokale fritidsforeninger.