25/01/2019

Åbent brev om børnefattigdom

Sammen med 19 andre organisationer har BROEN Danmark sendt et åbent brev til Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen med opfordring til at gøre noget for at bryde med den stigende børnefattigdom i Danmark.

Her gengives indholdet af brevet:

20 organisationer står bag det åbne brev

Kære Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen,

Børn skal trives og have de bedste muligheder for at komme godt i gang med livet. Det er vi heldigvis enige om i Danmark. Ikke desto mindre ser vi desværre det ene eksempel efter det andet på, at det gode børneliv langtfra er alle forundt, og vi er en række organisationer, der er oprigtigt bekymrede.

Børnefattigdommen i Danmark stiger, og kurven er stejl. Fra 2016 til 2017 steg antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen, med 12.000. Det betyder, at der nu er 64.500 børn, der lever i relativ fattigdom i Danmark. Fagpersoner omkring børnene oplever konsekvenser på nærmeste hold. Tøj, der ikke passer til årstiderne, fejlernæring og socialt afsavn er blot enkelte eksempler fra listen.

Der er ingen tvivl om, at den uhyggelige udvikling blandt andet skyldes indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. Når I skærer i ydelserne til de voksne, rammer I ganske enkelt de allersvageste i samfundet: børnene. Med finansloven for 2019 vil antallet af fattige børn i Danmark kun stige i takt med, at der indføres endnu lavere ydelser til udvalgte grupper af ledige.

Det er almindeligt kendt, at fattigdom i barndommen påvirker uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. Børn, der vokser op i fattigdom, har bare ikke samme fremtidsmuligheder som deres jævnaldrende. Det er et alvorligt samfundsproblem.

Børnefattigdommen har heldigvis også fundet vej til den politiske dagsorden, og der er ikke uenighed om, at vi har udfordringer. Men de løser ikke sig selv, og alle vores gode hensigter kan ikke stå alene.

Så kære Lars og Mette. Lad os sammen sikre, at Danmark tager et ambitiøst skridt for at knække den stigende børnefattigdomskurve. Lad os skrue op for forventningerne til netop disse børns fremtid og som samfund møde dem med det modsatte af den polarisering, de og deres familier oplever i dag.

Det kommende regeringsgrundlag må og skal indeholde en langtidsholdbar løsning, som gør op med skævhederne på børneområdet. Hvad vil vi som land kendes for i omverdenen? Ikke børnefattigdom, i hvert fald. Som organisationer, der kæmper for gode børneliv, står vi klar til dialog og samarbejde med jer. Børnene er vores alles fremtid.

Med venlig hilsen
Per Christensen, formand for 3F
Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark
Elisa Rimpler, formand for BUPL
Mette With Hagensen, formand for Børnerådet
René Skau Björnsson, formand for Børnesagens Fællesråd
Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår
Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer
Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd
Per K. Larsen, landssekretær for EAPN.DK
Mona Striib, formand for FOA
Puk Draiby, generalsekretær for Foreningen Grønlandske Børn
Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole
Julie Kyndesgaard, formand for Københavns Forældreorganisation, KFO
Flora Ghosh, direktør for Liva Rehab
Ninna Thomsen, direktør for Mødrehjælpen
Dorthe Ploug Hansen, national chef i Red Barnet
Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne
Steen M. Andersen, generalsekretær i UNICEF

Find pdf-udgave af det åbne brev: Åbent brev børnefattigdom jan 2019

Find artikel om børnefattigdom i Information den 25. januar 2019