07/12/2018

Fattige familier fravælger fællesskab i foreninger

En langt større andel af børn og unge i fattige familier går ikke til sport eller motion i en forening eller klub i forhold til børn i andre familier. Det viser en ny rapport fra VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Fattigdom holder mange uden for fællesskaber i fritiden (foto: Udenforskabetspris.dk)

Udsatte familier har fået det sværere

Titlen på rapporten er ’Børn og unge i Danmark 2018′, og den ser på, hvordan danske børn og unges trivsel og velfærd har udviklet sig fra 2009 til 2017.

Rapporten er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 7.697 børn og unge og viser udviklingen i børn og unges trivsel og velfærd de seneste otte år. Den belyser for eksempel deres materielle velfærd, helbred, selvvurderet trivsel, sociale relationer og fritidsliv. Og netop når det gælder den materielle velfærd, så ser forskerne også en tendens til øget social polarisering:

“Vi ser en række tegn på, at de børnefamilier, der har det svært og har få ressourcer, er mere belastede i dag, end de var for otte år siden. Og vores undersøgelse tyder på, at det ikke kun påvirker børnenes materielle vilkår, men også deres mulighed for eksempelvis at gå til sport eller andre fritidsaktiviteter,” siger seniorforsker Mai Heide Ottosen, der står bag rapporten.

Når det kommer til de 7-19 åriges forhold til sport og motion, er der en tydelig social skævhed i deltagelsen i foreninger. 38 pct. af de adspurgte 7-19-årige, der lever i en fattig familie, går ikke til sport eller motion i en forening eller klub. Det samme gælder for 19 pct. af de børn og unge, der ikke lever i fattigdom.

Det tyder altså på, at fattige familier i højere grad er nødt til at vælge børnenes idræt fra, når økonomien skal prioriteres. Det betyder i så fald, at relativt flere udsatte børn og unge ikke får mulighed for at tage del i foreningsfællesskabet omkring idræts- og fritidsaktiviteter, der kan give unge nogle vigtige sociale rum og fysiske aktiviteter.

Blandt undersøgelsens mange andre resultater er:

  • At børn og unge i dag er markant mere sammen online, end de er i den virkelige verden
  • At trivslen i skolen daler
  • At flere skilsmissebørn har fået deleordninger
  • At flere unge oplever psykisk mistrivsel
  • At unge drikker mindre og er ældre, når de har sex første gang
  • At de større børn og unge får for lidt søvn
  • At 40 procent børn og unge med indvandrerbaggrund lever i familier, hvor ingen voksne har arbejde. Det samme gælder 8 procent af etnisk danske børn.

Find mere om rapporten hos VIVE

Antallet af fattige børn stiger fortsat

Samtidig viser en ny analyse fra AE/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen, steg fra 2016 til 2017 med 12.000. Det betyder, at der nu er 64.500 børn, der lever i fattigdom i Danmark.

Det er første gang, at man har kunnet måle på fattigdommen i Danmark et helt år efter kontanthjælpsloftet blev indført. Og det viser altså en trist udvikling i retning af flere børn i fattige familier.

Find mere om analysen hos AE

BROEN Danmark er med i netværket “Børn i fattigdom? Nej tak!”, som retter fokus på de stærkt uheldige konsekvenser for børn i familier, der rammes af fattigdom.

Find det fælles debatindlæg fra oktober 2018