30/07/2018

Forsikringsselskab i samarbejde med BROEN

Popermo, der er et landsdækkende forsikringsselskab med base på Fyn, har indgået et sponsorat med BROEN Danmark.

Et naturligt valg

Sponsoratet skal medvirke til, at børn og unge under 18 år fra familier med sociale problemer kan få en aktiv fritid sammen med andre børn og unge i lokale idræts- og fritidsforeninger gennem BROENs lokalforeninger.

Om baggrunden for sponsoratet udtaler Henrik Boysen, direktør i Popermo:

”BROEN Danmark gør et fantastisk stykke arbejde for udsatte børn i Danmark, et arbejde som understøtter mange af vores medlemmers daglige arbejde. Popermo har tidligere støttet Børns Vilkår, og da en ny sponsoraftale skulle etableres, faldt valget derfor helt naturligt på BROEN Danmark. Vi har store forventninger til samarbejdet og glæder os til, at vi sammen med BROEN Danmark kan gøre en forskel”.

Toårig aftale med gensidig udveksling

Sponsoratet strækker sig fra 1. juli 2018 til 30. juni 2020. BROEN og Popermo indgår et samarbejde for sammen at give børn og unge fra udsatte og ressourcesvage familier bedst mulig støtte i forhold til en aktiv fritid. I perioden bidrager Popermo med 2 x 75.000 kroner og er med til at gøre en forskel for målgruppen. Deltagelse i en fritidsaktivitet kan være med til at skabe nye positive relationer for det enkelte barn – både til kammerater og voksne rollemodeller og være med til at skabe en platform for et godt voksenliv.

”Det er en dejlig anerkendelse af den store indsats, som BROENs frivillige yder hver dag for at bygge bro for børn fra socialt udsatte familier til større trivsel i dagligdagen. Vi får heldigvis mange skulderklap undervejs fra vores direkte samarbejdspartnere i kommuner og idrætsforeninger. Men det betyder også meget for os, når en virksomhed som Popermo kommer med en økonomisk håndsrækning og tilbud om sparring, som medfører, at vi kan fortsætte den gode udvikling i vores lokalforeninger,” siger Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark og selv frivillig i BROEN Køge.

BROEN og Popermo er i løbende kontakt i forhold til ideudvikling og vidensdeling, som kan være med til at skabe metoder og løsninger for sårbare børn og unge i hele landet.

Fakta om Popermo

Popermo Forsikring blev oprettet i 1963 af en gruppe politiansatte, som ønskede en god og billig bilkaskoforsikring. I dag sælger Popermo alle typer private forsikringer til ansatte i politiet og en række andre udvalgte medlemsgrupper.

Find mere på: popermo.dk

Mere information

Kontaktpersoner vedrørende sponsoratet

Popermo Forsikring:

Henrik Boysen, direktør

Mail: hb@popermo.dk, mobil 50 50 13 00

BROEN Danmark:

Erik Haumann, sekretariatsleder

Mail: erik@broen-danmark.dk, mobil 28 59 80 10