05/06/2018

Stafet mod børnefattigdom sendes videre

Program event

Program for eventen “Stafet mod børnefattigdom”

Netværket “Børn i fattigdom? Nej tak!” sætter igen fokus på, at udviklingen i antallet af fattige børn og unge i Danmark desværre udvikler sig i en negativ retning – der bliver kort sagt flere børn, som lever under forhold i familier med meget begrænsede økonomiske ressourcer.

Det sker ved årets Folkemøde på Bornholm lørdag den 16. juni kl. 13.30-14.00 i BUPL’s telt J49 på Kæmpestranden.

Program for uddeling af årets stafet mod børnefattigdom

13.30: Netværket “Børn i fattigdom? Nej tak!” byder velkommen med taler af:

  • Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL
  • Erik Haumann, sekretariatsleder i BROEN Danmark

13.40: Sidste års modtager af stafetten, Jan Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte taler (ikke bekræftet)

13.50: Stafetten overrækkes til Jonas Schytz Juul, analysechef i AE/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 

Fattige børn får et ringere voksenliv

Ny dansk forskning viser, at blot et enkelt år i fattigdom i de tidlige år af livet og især i de tidlige teenageår øger risikoen – eller sandsynligheden om man vil – for negative konsekvenser i voksnelivet. Det er forskeren Rune V. Lesner fra Aarhus Universitet, som har udgivet sit forskningsstudie i tidsskriftet “Journal of Population Economics”. Analysechef hos AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) Jonas Schytz Juul skriver i en pressemeddelelse om studiet: “Baseret på detaljerede danske registerdata slås det fast i studiet, at en opvækst i fattigdom bl.a. giver lavere lønninger og en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet som voksen. Bare et ekstra år i fattigdom i starten af teenageårene giver et fald i erhvervsindkomsten på over 12 pct. som voksen. Netop derfor er det bekymrende, at antallet af børn, der bor i en familie, hvis indkomst ligger under fattigdomsgrænsen, er steget voldsomt. I 2016 var der 48.300 etårs-fattige børn. Det er en stigning på 10.500 børn på bare et år.”

Find mere om studiet hos AE/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Mere om netværket “Børn i fattigdom? Nej tak!”

Netværket har tidligere uddelt stafetten mod børnefattigdom, samt arrangeret høring og skrevet kronik om børnefattigdom.

Find kronikken “En 1-års fødselsdag, som ikke skal fejres” i Berlingske den 12. oktober 2017

Find Åbent brev til Folketinget januar 2017

Find Event på Folkemødet 2017

Netværket består af:

BUPL, Foreningen Grønlandske børn, 3F Fælles Fagligt Forbund, Danmarks Lærerforening, Danske Handicaporganisationer, Red Barnet, Københavns Forældreorganisation, Kirkens Korshær, European Anti-Poverty Network Danmark, Børns Vilkår, Børnerådet, Koefoeds Skole, Børnesagens Fællesråd, Mødrehjælpen, Dansk Sygeplejeråd, BROEN Danmark, Unicef, LivaRehab, FOA og Dansk Socialrådgiverforening.