15/03/2018

Stadig flere børn støttes til aktiv fritid

Mere end 4.600 børn og unge fra udsatte familier i Danmark har sidste år modtaget støtte fra BROEN til at gå til en aktivitet i fritiden. En stigning på ikke mindre end 26 % sammenlignet med året før.

Flere børn og flere frivillige

I alt blev 4.613 børn og unge hjulpet gennem BROEN til aktiviteter i lokale idræts- og fritidsforeninger. Det er status for indsatsen i BROEN Danmarks 26 lokalforeninger i 2017, som netop er blevet færdig. Dertil kommer, at 208 børn blev støttet til en ferieaktivitet gennem BROENs samarbejde med Bikubenfondens Feriehjælp. Dermed når vi op på at have hjulpet ca. 4.800 børn til en aktiv fritid eller ferie i 2017. Tallet er ikke helt præcist, da nogle børn både er blevet støttet til en ferieaktivitet og til at gå i en forening resten af året, mens andre kun er blevet støttet til en ferieaktivitet.

Samtidig er der kommet flere frivillige til i vores lokalforeninger, hvor vi i 2017 nåede op på i alt 197 frivillige i de 26 lokalforeninger – en stigning på 9 % i forhold til 2016.

Stigningen i antallet af støttede børn skyldes dels, at der er kommet to nye lokalforeninger til i årets løb, hvoraf den ene – BROEN Høje-Taastrup – også er kommet godt i gang med at støtte børn i lokalområdet, mens den anden – BROEN Slagelse – først blev oprettet i efteråret og derfor ikke nåede at tildele støtte til børn inden årets udgang.

En anden grund til stigningen i antal børn, der støttes, er mere bekymrende:

“Der er desværre meget, som tyder på, at BROEN hjælper flere børn, fordi behovet er stigende blandt de socialt udsatte familier,” siger BROEN Danmarks formand Peter Poulsen. “Stort set hele vejen rundt melder vores lokalforeninger, at de får flere henvendelser om familier, som ikke kan finde pengene til deres barns fritidsaktivitet. Jeg kender det selv fra BROEN Køge, hvor jeg er kontaktperson. Det kan selvfølgelig være fordi, at vi er blevet mere kendte i lokalområdet for vores indsats, og det skal vi kun være glade for.

Men jeg synes, at det er tankevækkende, at vi især har mærket stigningen efter indførelsen af kontanthjælpsloftet, som uden tvivl presser mange familier hårdt på økonomien. Det får desværre nogle forældre til at fravælge barnets fritidsaktivitet for at kunne klare faste udgifter som husleje, mad og tøj. Personligt synes jeg, at det er trist, hvis børn ikke har mulighed for at være aktive i fritiden sammen med kammeraterne og for at møde gode voksne rollemodeller, som får barnet til at tro mere på sig selv og trives i hverdagen. Og der er jeg glad for, at vi kan hjælpe og gøre en forskel i BROEN.”

BROENs indsats er afhængig af midler fra både privat og offentlig side. Både fonde, privatpersoner og events såvel som kommuner og statslige puljer bidrager økonomisk til BROEN Danmark og lokalforeningerne.

Statusrapporten for BROEN Danmark præsenteres i næste uge for de frivillige fra BROENs lokalforeninger ved årskonferencen i Horsens fredag den 23. – lørdag den 24. marts.

Se Statusrapport for BROEN 2017: