17/01/2018

Udsigt til større børnefattigdom

Antallet af børn i fattige familier steg kraftigt i 2016, og udsigten er, at børnefattigdommen vil stige yderligere.

Den stigende børnefattigdom vil også holde flere børn uden for et aktivt fritidsliv (Modelfoto)

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har set på forholdene for familier, hvis indkomst er under fattigdomsgrænsen. Det har man gjort ud fra den definition af økonomisk fattigdom, som var i brug frem til 2015.

Den store stigning i antallet af børn under fattigdomsgrænsen skyldes bl.a. kontanthjælpsloftet. Det viser sig, at i de tre måneder, hvor kontanthjælpsloftet var indført i 2016, førte til en rekordstigning i antallet af fattige børn. Derfor er forventningen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at vi vil se en yderligere stigning i 2017. Det gælder også i årene fremover, hvis kontanthjælpsloftet fortsætter på samme niveau.

Find mere om analysen hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd