06/12/2017

Flere børn i fattige familier

Antallet af personer i lavindkomstfamilier stiger, og det risikerer at ramme børn i familien – både på kort og på lang sigt.

Det viser en analyse fra tænketanken Cevea, som også rejste debat om børnefattigdom i Danmark med konferencen “Ulighedens Topmøde” den 5. december.

Presset hverdag og dårligere fremtid

På kort sigt betyder det, at børn i fattige familier udelukkes fra at deltage i f.eks børnefødselsdage og fritidsaktiviteter som sport sammen med vennerne. Men også på længere sigt kan det have store konsekvenser for børnene:

“Vi ved, at børn i lavindkomstfamilier klarer sig dårligere i skolen, og dermed kan de ende i samme svære økonomiske situation som deres forældre,” siger Kristian Weise, der er leder af Cevea.

Hos BROEN mærker vi tydeligt, at der er flere økonomisk pressede børnefamilier. Stort set alle vores lokalforeninger kan melde om et stærkt stigende antal henvendelser om hjælp til fritidsaktiviteter, enten fra sagsbehandlere i kommunen eller gennem direkte henvendelser fra forældrene selv.

For en del lokalforeninger har det betydet, at de har set sig nødsaget til at lukke for nye ansøgninger for at kunne følge med og skaffe penge til at dække kontingent og udstyr for de børn, som allerede bliver hjulpet.

Også de organisationer, som formidler julehjælp til udsatte familier mærker tendensen. Det gælder eksempelvis Børnesagens Fællesråd. Her modtog man allerede i september de første ansøgninger om julehjælp, og ved udgangen af november havde 1785 familier søgt. Det er tre gange så mange som i 2016.

Find mere om den stigende børnefattigdom hos Den Offentlige.dk

Find analysen om lavindkomstfamilier hos Cevea