11/06/2017

En ud af fem danskere føler sig uden for

Størstedelen af den voksne danske befolkning oplever at være en del af fællesskaber, hvor man mødes med andre – eksempelvis på arbejdspladsen, i foreningslivet og i lokalsamfundet. Men et stort mindretal – næsten 20 pct. oplever ikke at være en del af disse fællesskaber i samme grad eller slet ikke.

Socialt udsatte føler sig uden for fællesskabet

Nogle af resultaterne i undersøgelsen (Kilde: SFI)

Det viser en ny undersøgelse fra SFI og Trygfonden. Ifølge den føler de mest udsatte danskere sig på mange måder udelukket fra de fællesskaber, hvor andre mødes. De oplever i langt højere grad end resten af befolkningen, at de er ensomme og ikke bliver værdsat af andre. Og de har oftest massive problemer med helbredet, økonomien og hverdagen, som de ikke oplever, de får tilstrækkelig hjælp til. Men mange har også en stor vilje til at blive en del af fællesskabet.

Selvom de mest udsatte danskere på mange måder føler sig udelukkede af fællesskabet, er en stor del af dem også aktive, hvor de kan, viser undersøgelsen. Ca. hver fjerde deltager i foreningslivet og er aktiv i forskellige grupper.

”Vores undersøgelse bekræfter – hvad tidligere forskning også peger på – at velfærdssystemet ofte er gearet til enkeltstående problemer og har svært ved at hjælpe de allersvageste borgere, der har meget komplekse problemer. Resultaterne tyder på, at civilsamfundet kan spille en vigtig rolle i at få de mest udsatte danskere ind i fællesskabet, men det forudsætter, at velfærdssystemet styrker indsatsen overfor denne gruppe,” siger forsker Lars Benjaminsen, som er undersøgelsens hovedforfatter.

Find mere om SFI-undersøgelsen

Understreger vigtighed af at støtte udsatte børn

BROEN hjælper til at bryde udenforskabet for udsatte børn

For BROEN er undersøgelsen en tydelig påmindelse om, at det er ekstra vigtigt at hjælpe socialt udsatte børn og unge til at blive en aktiv del af gode fællesskaber i lokalsamfundet gennem idræt og andre fritidsaktiviteter, sådan at de oplever sig værdsatte og måske kan danne netværk, som kan bære ind i voksenlivet.

BROENs lokalforeninger går netop ind og støtte de udsatte børn på et tidspunkt, hvor de har stor lyst til at gå til noget i fritiden, og hvor den gode fritidsaktivitet kan være med at skabe større trivsel i en hverdag, som for mange er fyldt med forældrenes problemer. Dermed kan fritidsaktiviteten blive en åndehul og et frirum fra hverdagens trængsler.