09/01/2017

Kurs mod fattigdom

Der er blevet større forskel mellem rige og fattige i Danmark, og vi kan forvente at opleve en større fattigdom, som især rammer børnene.

ae-rapport-forside

Fra forsiden af AE-rapporten

Det er nogle af hovedpunkterne i en udgivelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) med overskriften “Danmark på fattigdomskurs” fra december 2016. Den stigende ulighed skyldes blandt andet ændringer af skattesystemet og stigende indkomster blandt den mest velhavende del af befolkningen.

Samtidig med at skatten er blevet mindre udlignende, har indkomsterne i befolkningen udviklet sig skævt. De rigeste er blevet markant rigere, mens indkomstudviklingen for de fattigste – især dem på overførsler – er gået helt i stå. De rigeste sidder i dag på større del af den samlede indkomst i landet.

”De rigeste 10 pct. sidder på næsten samme andel af den samlede indkomst efter skat, som de 40 pct. fattigste gør tilsammen. Vi tænker Danmark som et meget lige land, og det er vi også i international sammenligning. Men de seneste år har vi bevæget os i en mere ulige retning. Fattigdommen er vokset i Danmark, og samtidig er indkomsten for de rigeste braget i vejret,” siger analysechef i AE Jonas Schytz Juul.

I publikationen fremgår det, at der i dag er omkring 40.000 økonomisk fattige i Danmark og knap 160.000, hvis man ser på dem, der falder under fattigdomsgrænsen i et enkelt år. Med det nye kontanthjælpsloft vil vi se endnu flere fattige. Især børnefattigdommen ventes at stige markant.

”Det nye kontanthjælpsloft og integrationsydelsen vil næsten fordoble antallet af fattige børn i Danmark. Det er virkelig problematisk. De børn, som lever i fattigdom i dag oplever i højere grad end andre børn at være afskåret fra fritidsaktiviteter, og at der ikke er råd til eksempelvis sko eller jakker. Med de nye fattigdomsydelser vil vi se endnu flere fattige i de kommende år. Danmark er for alvor på fattigdomskurs,” afslutter Jonas Schytz Juul.

Find rapporten “Danmark på fattigdomskurs” hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd