05/10/2016

Social ulighed i idræt

shutterstock_102365713_webHvis forældrene dyrker sport og motion, er det også meget sandsynligt, at børnene gør det samme. Omvendt er der langt færre idrætsaktive børn, hvis forældrene ikke selv er aktive. Det fremgår af rapporten om danskernes motionsvaner fra Idrættens Analyseinstitut.

Forældres sociale forhold smitter af på børnene

De sociale forhold spiller en stor rolle for børnenes deltagelse i motion og sport, viser rapporten “Danskernes motions- og sportsvaner 2016”. 85 % af børn i alderen 7 – 15 år af motionsaktive forældre dyrker regelmæssigt motion eller sport. Derimod dyrker kun 57 % børn af forældre, der ikke er motionsaktive, selv motion eller sport.

Undersøgelsen viser, at uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet har stor betydning for, om man deltager aktivt i motion og idræt. Hvor 61 % af voksne danskere over 16 år dyrker regelmæssig sport eller motion, er tallet blot på 47 % blandt voksne med grundskole som højeste uddannelse. Blandt danskere med en lang videregående uddannelse, er idrætsdeltagelsen markant højere, nemlig på 72 %. På beskæftigelsesområdet er blot 17 % af ledige på kontanthjælp regelmæssigt aktive, mens tallet blandt den mest idrætsaktive gruppe, funktionærerne, er helt oppe på 69 %.

Sociale skævheder kalder på indsats

De sociale skævheder vil kræve en mere drastisk indsats, hvis man vil udligne uligheden i danskernes deltagelse i motion og sport, som en af forskerne bag rapporten, Maja Pilgaard siger i en pressemeddelelse fra Idrættens Analyseinstitut:

”Ønsker man fortsat stigende kurver i danskernes motions- og sportsvaner, handler indsatsen i de kommende år ikke blot om at skabe nye, spændende tilbud til ’Hr. og Fru Danmark’. Det vil kræve at tage dagsordenen om ’idræt for alle’ anderledes alvorligt, frem for at lade det være en politisk floskel. Analyserne i rapporten peger således på, at det fremadrettet bl.a. handler om at skabe tilbud til personer på sygedagpenge, på førtidspension, på kontanthjælp, ufaglærte arbejdere, personer med ikke-europæisk herkomst samt i høj grad disse målgruppers børn,” konkluderer Maja Pilgaard.

Find mere om social ulighed og rapporten hos Idrættens Analyseinstitut