24/06/2016

SFI samler viden om unges trivsel

SFI-unge-temaSFI (Socialforskningsinstituttet) har fulgt 6.000 børn født i 1995 og deres familier i en stor forløbsundersøgelse. Den ser nu på de unges liv på dørtrinnet til voksenlivet, hvor de er blevet 18 år. Meget af den viden, der er samlet op gennem årene, har SFI nu samlet på en temaside om unge i Danmark. Hvordan trives de, og hvilke forskelle er der alt efter familiebaggrund.

Udsatte og sårbare unge har det svært

Om undersøgelsen skriver SFI blandt andet: “Mens de fleste unge i Danmark trives og klarer sig godt, så er der stadig en stor gruppe af unge, hvis hverdag er domineret af en række udfordringer: De har ikke samme muligheder som andre unge, og deres potentiale bliver ikke udnyttet.”

Det er særligt de de i forvejen udsatte børn og unge, som klarer overgangen dårligst: “Udsatte unge, der i forvejen har en del odds imod sig, oplever ikke overraskende, at det er meget svært at skulle håndtere voksenlivets mange udfordringer. Men der er også en anden slags unge, der har det svært i den særlige overgangsperiode. Det er unge, der netop i løbet af disse år viser sig at være udsatte: Unge, hvor sårbarheden bryder ud i ungdomsårene.”

Også ikke-udsatte unge kan være sårbare

Denne sårbarhed kan vise sig som psykiske problemer, og det gælder også for unge, der ikke kommer fra udsatte familier: ”Det er unge, der tidligt i ungdommen rammes af psykisk sygdom, uden at der er indikationer for det i familien,” forklarer forsker Lars Benjaminsen, der står bag undersøgelsen.

”Der kan være skjult omsorgssvigt eller misbrug i familien – men tallene er også et udtryk for, at psykisk sårbarhed og psykisk sygdom langt fra udelukkende rammer unge fra socialt udsatte familier. De unge der udvikler psykosociale problemer fra de ikke-udsatte familier har ofte netop ikke været kendt i det sociale system siden barndommen. Langt færre af dem har fx en anbringelse bag sig. De møder typisk det sociale system i løbet af ungdomsårene – fx med deres første psykiatriske indlæggelse, når en psykisk sygdom begynder at bryde ud,” fortæller Lars Benjaminsen fra SFI.

Find pressemeddelelse om ungeundersøgelsen hos SFI

Find artikel om udsatte og sårbare unge hos SFI

Find temasiden om unge hos SFI