06/04/2016

Civilsamfundet bygger bro til stærke fællesskaber

Krudttoenden3766

Attentatet på Krudttønden i København fik for alvor danskernes øjne op for voldelig ekstremisme (foto: Martin Paldan, Østerbro Avis)

Hvordan opbygger vi modstandskraft i lokalsamfund for at undgå radikaliserede unge, der i værste fald griber til voldelig ekstremisme ud fra en modvilje og mistillid til det danske samfund? Det er hovedspørgsmålet i en rapport med titlen “Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme”, som analysevirksomheden CERTA Intelligence & Security har stået for i samarbejde med TrygFonden.

En af pointerne i rapporten er, at modstandskraft blandt andet skabes i foreningslivet, hvor f.eks børn og unge er sammen på lige fod i fritiden med sport, spejder, teater og musik som omdrejningspunkt, og hvor de møder voksne rollemodeller, som sætter normer og guider til at begå sig i lokalsamfundet.

I dag er der flere steder fokus på antiradikalisering og målrettet indsats for at spotte mulige radikaliserede unge i udsatte miljøer såsom ghettoområder i de større byer i Danmark. Lederen af CERTA, Jacob Scharf, som er tidligere chef for efterretningstjenesten PET, mener dog ikke, at det er den rigtige vej at gå. Til Berlingske den 2. april siger han om kommunale antiradikaliserings-hotlines: “De kan komme til at kigge på den telefon døgnet rundt. Dem, som virkelig har brug for hjælp, ringer ikke til en hotline. De snakker med nogen i lokalområdet, som de stoler på. Det er derfor man er nødt til at tænke anderledes.”

Forslaget til en anden vej fra Jacob Scharf går ifølge Berlingske på følgende:

“I stedet mener Jakob Scharf, at myndighederne skal styrke og understøtte kræfter i civilsamfundet ved at ruste forældre, skoler, fritidsklubber og religiøse samlingssteder til at håndtere udfordringen og gøre dem til stærke fællesskaber, der kan konkurrere med ekstremisternes hvervestrategier.

Civilsamfundet er ofte bedre til at spotte og inddæmme den tidligere radikalisering end myndighederne, mener han. Derfor handler øvelsen ikke om at poste flere penge ind i antiradikaliseringen, men om at myndighederne skal blive bedre til at bygge bro.”

Find hele artiklen “Vi bruger pengene til terrorbekæmpelse forkert” i Berlingske den 2. april 2016

Onsdag den 6. april holder Tænketanken Ret og Sikkerhed sammen med TrygFonden og CERTA en konference på Christiansborg, hvor resultaterne fra rapporten præstenteres. BROEN deltager og indgår som eksempel på, hvordan brobygning til foreningslivet og mentorstøtte kan være til at skabe større tillid og forståelse til det danske samfund.

Find mere om tryghed og radikalisering hos TrygFonden

Se videoen fra konferencen med Lars Nybro fra BROEN Herlev:

Broen – Stærke fællesskaber from TrygFonden on Vimeo.