22/03/2016

I fællesskabet bekymrer vi os om hinanden

SvendBrinkmann

Svend Brinkmann er professor i psykologi ved Aalborg Universitet (foto: Folkekirken.dk)

Hvis vi mister fællesskabet, så mister vi også os selv! Det er budskabet fra Svend Brinkmann, som er professor i psykologi. I en artikel på Folkekirken.dk med overskriften “Mister vi fællesskabet, mister vi os selv” bliver han interviewet om, hvad det gode fællesskab er, og hvorfor det er vigtigt for os alle at være en del af et positivt fællesskab.

Svend Brinkmann siger følgende om det gode fællesskab: “Gode fællesskaber har derimod både en intern form for solidaritet indbygget i sig og en ekstern solidaritet. Intern i den forstand at ethvert medlem af fællesskabet interesserer sig for ethvert andet medlems ve og vel. Den eksterne solidaritet gør, at fællesskabet åbner sig mod omverdenen og ikke lukker sig om sig selv. Man indgår i frugtbare vekselvirkninger med andre fællesskaber. Hvis et fællesskab skal bestå, må det aldrig blive statisk, men hele tiden vedligeholdes med handlinger. For et fællesskab er mere end et sted eller en ting, vi kan være en del af. I et godt fællesskab er vi konstant i fælles skabelse.”

Om vigtigheden af at tilhøre et fællesskab siger han:

shutterstock_44536444_web

Det er i det gode fællesskab, at vi får tillid til hinanden og trives i hverdagen

“Det er eksistentielt betydningsfuldt at høre til i et fællesskab og alle har et ansvar for at vise andre vejen ind i det. Vi skal byde hinanden velkommen i forskellige fællesskaber gennem helt basale dyder som høflighed, venlighed og imødekommenhed. Også dem vi umiddelbart ikke kan lide. Vi skal se det som en opgave, vi alle sammen har ansvar for at udføre. (…) Det siger noget om, hvor eksistentielt vigtigt det er for os at være en del af et fællesskab. Vi er noget i kraft af vores fællesskaber, så når vi mister dem, mister vi os selv.”

For BROEN er det et helt centralt formål at bygge bro for udsatte børn og unge til de gode fællesskaber i lokale klubber og foreninger gennem sport, spejder og andre fritidsaktiviteter. Vi kan derfor i høj grad tilslutte os Svend Brinkmanns syn på fællesskabet.

Find hele artiklen med Svend Brinkmann hos Folkekirken.dk

God påske!