19/03/2016

Byg bro på enkle, effektive løsninger

Pigeibro2 shutterstock_4516534

BROEN bygger bro for udsatte børn til et aktivt fritidsliv

Debatindlæg i Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag den 19. marts 2016:

Byg bro til fælleskabet for udsatte børn

Af:

Peter Poulsen, formand BROEN Danmark og kontaktperson BROEN Køge, Lisbeth Zornig Andersen, protektor BROEN Danmark og leder Huset Zornig, og Henrik Dam Kristensen, tidligere medlem af bestyrelsen BROEN Danmark, medlem af Folketinget (S), præsident for Nordisk Råd

Er vi et samfund i vildrede? Eller overser vi enkle veje, fordi vi forventer komplicerede svar? I sidste uge skrev Det Sociale Netværk (JP 7/3) og Red Barnet (JP 11/3) om at støtte indsatser, der henholdsvis skal hjælpe ”unge med mentale og sociale problemer” til anonym rådgivning og ”børn fra udsatte familier” til et fællesskab om fodbold.

Det lyder som et nyt problem, og det er godt, at flere vil gøre noget. Men desværre er det ikke nyt, at nogle børn vokser op i familier med få ressourcer, hverken økonomisk eller socialt, eller at nogle unge løber ind i blindgyder i livet og har svært ved at finde ud.

Siden 2002 har BROEN hjulpet børn fra udsatte familier til sport, spejder, musik m.v. I begyndelsen et privat initiativ, båret af frivillighed. Den nybagte pensionist Hans Søgaard glædede sig til at passe sin have i Horsens og træne ungdomsbowlingspillere – og selv trille nogle strikes. Men datteren, der arbejdede med misbrugsbehandling, havde andre planer for sin fars otium.

Hun så, at det offentlige satte mange ressourcer af til den voksne misbrugers behandling. Men også at man overså misbrugernes børn, eksempelvis hos en anden forælder, der ofte selv kæmpede med misbrug eller andre vanskeligheder. Pointen var, at det gik ud over to drenge i en lille familie. De ville spille fodbold. Men der var ingen penge, selv om der måske var penge til misbruget.

shutterstock_102365713_web

Det handler om at skabe bro til fællesskabet gennem sport, spejder og andre fritidsaktiviteter

Hans Søgaard tog affære og skaffede penge til drengene. Endda så rigeligt, at han kunne hjælpe en god håndfuld mere. Det blev starten til BROEN. Baseret på frivillige og støttet af især private midler, men også af offentlige tilskud.

I dag findes der 22 lokalforeninger over hele landet, alle inspireret af eksemplet fra BROEN Horsens. De ca. 200 frivillige ildsjæle hjalp samlet set over 3.000 børn og unge i 2015. Det hele understøttes af et sekretariat på 2,8 fuldtidsmedarbejdere, som fundraiser, videndeler, formidler og brobygger på vegne af lokalforeningerne.

Det er en enkel og effektiv model, som bygger bro på flere måder:

  • fra barn til forening
  • fra fagpersoner i kommuner til frivillige
  • mellem aktører med forskellige kompetencer

Fordelene synes vi er klare:

  • gode fritidsvaner for foreningsuvante børn
  • bedre fysisk og psykisk trivsel
  • bedre sociale kompetencer
  • mere tillid til omgivelserne
  • mindre risiko for isolation
  • større sandsynlighed for aktiv samfundsdeltagelse frem for passiv forsørgelse

Kan det betale sig? Ja, siger Skandia-modellen og Rockwool Fonden. Ca. 15 mio. kr. sparet for hver ung, der kommer til at klare sig selv. Og i hvert fald nogle af de 15 mia. kr., som samfundet hvert år må bekoste på 25-29-årige uden uddannelse og job. Det taler for at bygge mere bro.

Find debatindlægget og flere kommentarer hos Jyllands-Posten