10/12/2015

BROEN nummer 21 klar

shutterstock_102365713_web

BROEN Hedensted er snart klar til at hjælpe udsatte børn og unge til aktiv fritid i Hedensted Kommune

Et nyt medlem af BROEN-familien ser snart dagens lys. Den 5. januar 2016 er der stiftende generalforsamling for BROEN Hedensted. Her er pressemeddelelsen om den nye forening i Hedensted Kommune.

Ny forening klar til at hjælpe børn til en aktiv fritid

En aktiv fritid er en vigtig del af trivslen for alle børn. Men i nogle familier er økonomien så stram, at det er nødvendigt at skære ned på børnenes fritidsaktiviteter eller at prioritere dem helt væk. Det går hårdt ud over børnenes trivsel og sundhed og deres mulighed for at være en del af et positivt fællesskab.

Hedensted Kommune har længe haft fokus på at støtte børn og unge til at være aktive i fritiden med projektet “Fritid til alle”, der gennem de seneste fire år har hjulpet mere end 350 børn med et fritidspas. Nu vil en ny forening, BROEN Hedensted være med til at sikre, at børns aktive fritidsliv fortsat kan have en høj prioritet.

BROEN er en frivillig organisation, der giver økonomisk støtte til udsatte børn og unges fritidsaktiviteter. Støtten går til kontingent og udstyr, og den har stor betydning for børnene, fordi den giver dem mulighed for at være en del af fællesskabet med andre børn og unge og voksne rollemodeller – også efter skoletid.

BROEN Hedensted skal bygge bro mellem børn, foreninger, borgere og erhvervsliv, og der er mange forskellige opgaver for frivillige kræfter – hvad enten man mest er til praktiske opgaver og kontakt med brugerne eller mere til ledelsesopgaver og måske har et godt netværk blandt idrætsforeninger eller erhvervslivet. BROEN Hedensted vil få opbakning fra BROEN Danmark og fra fagpersoner i kommunen. Der er i forvejen 20 afdelinger af BROEN over hele landet, alle er organiseret under BROEN Danmark.

BROEN Hedensted har stiftende generalforsamling tirsdag den 5. januar 2016 kl. 18-20 i Frivillighuset på Østerbrogade 21B i Hedensted. Alle er velkomne til at møde op og høre mere.

Find dagsorden for den stiftende generalforsamling

Mere information om den nye forening
Dorthe Bloch Rosenvinge, projektleder Fritid til Alle, tlf. 30456436, dorthe.rosenvinge@hedensted.dk