19/11/2015

Sociale investeringer kan betale sig

SkandiamodellenSociale tiltag kan være en god forretning, der kan tjene sig hjem inden for få år. Københavns Kommune er som den første kommune i Danmark begyndt at sætte tal på at hjælpe socialt udsatte til et bedre liv.

Det fortæller ugebrevet Mandag Morgen, der i denne uge sætter fokus på Skandia-modellen som redskab til at beregne den økonomiske gevinst ved en social indsats. Københavns Kommune har regnet på effekten af at hjælpe unge misbrugere, og regnestykket viser, at udgiften tjener sig hjem inden for seks år. Samtidig opretter kommunen en social investeringspulje, der skal støtte tiltag med dokumenteret effekt, og som kan tjene sig hjem inden for tre-seks år.

Ifølge Mandag Morgen arbejder også Herning og Ishøj kommuner med at sætte tal på den sociale indsats med udgangspunkt i Skandia-modellen. Den er udviklet af en gruppe forskere på CBS i København på opfordring af forsikrings- og pensionsselskabet Skandia. Flere kommuner har deltaget i kurser om at bruge modellen.

Find mere om sociale investeringer hos Mandag Morgen

Find mere om Skandiamodellen hos Udenforskabets Pris