14/06/2015

En fattig barndom koster dyrt i voksenlivet

BROEN Danmark_Shutterstock

BROEN – hjælp til børns aktive fritid

Vi ved det egentlig godt, for al sund fornuft siger det. Men nu viser en ny rapport fra Socialforskningsinstituttet det også: Børn, der er vokset op i økonomiske trængte familier, klarer sig dårligere i voksenlivet på en række områder: De uddanner sig mindre, tjener mindre, de er oftere arbejdsløse og flere af dem får førtidspension end børn fra mere velstillede familier.

Find mere om undersøgelsen hos SFI

Ifølge Skandia-modellen koster det samfundet 15 millioner kroner i et livsperspektiv for hver ung, der havner i et liv på kanten af samfundet med manglende uddannelse, job osv – eller hele 73 milliarder kroner for hver ungdomsårgang, set i det lange perspektiv. Det må vi da kunne noget ved med en stærk og fælles indsats på tværs af det offentlige, organisationer og erhvervsliv!

Du kan også hjælpe BROEN til at støtte flere udsatte børn og unge, f.eks ved at blive medlem af BROEN – find mere om at støtte vores indsats