20/04/2015

Værdien af et barn

shutterstock_102365713_web

At være en del af et aktivt liv i fritiden i foreninger og klubber kan være med til at åbne for et bedre børneliv

Kan man sætte værdi på et barns liv? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere, så er de socialt dårligst stillede børn blevet mere udsatte end for fire år siden, viser ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Derfor arrangerer konsulentfirmaet Suell Team en høring og konference på Christiansborg med overskriften “Hvad så med et barns værdi?” Dagen vil sætte fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at sikre alle børn den bedste barndom, også for de mest udsatte børn.

BROEN Danmark deltager i dagen og har været med til at anbefale konferencen sammen med bl.a. Huset Zornig, Jysk Børneforsorg, Center for socialt arbejde med flere.

Find program for konferencen