25/03/2015

Millioner til fysisk aktivitet – husk børnene!

DIF pressemøde

HKH Kronprins Frederik ved præsentationen, hvor han talte om “at udforske glæden ved at bruge sin fysik gennem idræt og motion” (foto: Lars Møller)

100 millioner kroner over tre år – så mange penge investeres i et nyt og stærkt partnerskab med titlen “Bevæg dig for livet”. Det handler om at få danskerne til at være mere fysisk aktive til gavn for folkesundheden. Partnerne bag visionen er DIF (Danmarks Idrætsforbund), DGI, Nordeafonden og TrygFonden, og den blev præsenteret af partnere bag, godt hjulpet af HKH Kronprins Frederik ved et pressemøde den 24. marts 2015.

Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Nordea-fonden og TrygFonden bidrager i de kommende tre år hver med 10 millioner kroner årligt – altså 60 millioner kroner i alt. I samme periode bidrager DIF og DGI med tilsammen 40 millioner kroner. Der er dermed tale om den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.

DIF pressemøde

Kronprinsen greb fat i hockeystavene for at vise, hvad det handler om – at være aktiv (foto: Lars Møller)

I et af indlæggene på pressemødet sagde Jørgen Huno Rasmussen fra TrygFonden: “Vi ved, at idræt udover at forebygge sygdom og for tidlig død også kan bruges som regulær behandling af mennesker med kroniske sygdomme. Endelig ved vi, at positive sociale fællesskaber – som dem man møder i idrætten – skaber større livskvalitet og er livsforlængende. Derfor har dette projekt så stort et potentiale.”

Få børnene med – især de mest udsatte

I BROEN Danmark ser vi “Bevæg dig for livet” som endnu et vigtigt initiativ for at fremme sundhed og trivsel generelt i befolkningen. Vi hilser det også velkomment, at der er fokus på det sociale fællesskab i idrætsforeninger og sportsklubber. At være aktiv sammen kan være med til at holde flere fast i motion for sjov og for alvor.

Vi håber, at man med projektet vil huske at tænke børnene med. Netop denne aldersgruppe er i forvejen interesserede i at være aktive i fritiden, især hvis forældrene bakker op og kan støtte børnenes deltagelse. Vi ved også, at jo større børnene bliver, jo sværere bliver det at holde dem fast i at være fysisk aktive. Computerspil, øget mængde lektier, ønsker om at tjene penge gennem et fritidsjob, kærester og mange andre ting presser ofte børnene ud af idræt i foreninger og klubber, når de rammer de tidlige teenageår.

Samtidig ved vi, at der er stærk social skævhed. Børn i de dårligst stillede familier deltager mindre i fritidsaktiviteter sammenlignet med andre børn. Det slås for eksempel fast i en rapport fra DTU om sociale forskelle i forhold til mad, motion og overvægt:

“Uddannelse og indkomst ser ud til at være de stærkeste og mest konsistente sociale baggrundsfaktorer, når fysisk aktivitet blandt børn skal beskrives. Den mest markante sociale gradient findes i børns sports- og motionsaktivitet. Jo højere uddannelse eller indkomst forældrene har, desto mere sports- og motionsaktive er deres børn. Det er især for hyppigheden af sports- og motionsaktivitet, at forskellene bliver tydelige. Hyppigheden af sports- og motionsaktivitet er således 36 % højere blandt børn af forældre med lang uddannelse sammenlignet med børn af forældre med kort uddannelse.”

(Margit Velsing Groth m.fl.: “Sociale forskelle. Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner”, DTU 2013 – www.food.dtu.dk)

Det er netop de mest udsatte børn og unge, som BROEN har fokus på at hjælpe til et aktivt fritidsliv i lokalområdet ved at støtte med kontingent og udstyr. Siden 2002 har vi hjulpet mere end 3.000 børn og unge i vores lokale afdelinger.

Find omtale af “Bevæg dig for livet” hos DIF