25/03/2015

Formandens beretning – BROEN Tønder

2014 har virkelig været et opadgående år.

På generalforsamlingen i marts fik vi antallet af bestyrelsesmedlemmer op på 7 samt 2 suppleanter i alt 9, og alle med deltagelse på bestyrelsesmøderne.

Desværre forlod Kirsten Gaarde igen bestyrelsen efter nogle få måneder. Bestyrelsen siger TAK for indsatsen.

Sportsmaster lukker, og vi har derfor indledt et samarbejde med Sportigan i Tønder. De giver en god pris, når vi køber ind til børnene.

 

Aktiviteter for BROEN i 2014

I april måned deltog Hella og Hanne på BROEN Danmarks forårskonference i Horsens. Formålet med konferencen var at erfaringsudveksle til gensidig inspiration lokalforeningerne imellem. Konferencen var arrangeret således, at der var oplæg i det store forum, og derudover var der små workshops med forskellige temaer, som de enkelte deltagere kunne tilmelde sig.

I maj deltog vi i kommunens stormøde for frivillige sociale foreninger.

I juni afholdt vi et informationsmøde på Medborgerhuset for vores aktuelle samarbejdspartnere. Der mødte 29 interesserede op – sagsbehandlere, lærere, sfo-leder, sundhedsplejerske, repræsentanter fra Red Barnet, socialpsykiatrien, spejdere, handicapteam, SSP, ungdomsskolen og kompetencecentret. Derudover var formanden for socialudvalget også mødt frem. Det var et rigtig godt møde med mange relevante spørgsmål. Det har betydet, at der er kommet flere ansøgninger om støtte til børn fra flere samarbejdspartnere.

I september var vi repræsenteret på ”Frivillig Fredag”, Danmarks nationale frivillighedsdag, som blev afholdt i Tønder.

I oktober havde vi bestyrelsesmøde med besøg af Erik Haumann fra Broen Danmark samt med deltagelse af Kim Printz Ringbæk, formand for socialudvalget i Tønder kommune.

I november deltog vi i en konference i Horsens med overskriften ”Udsatte børn og veje til en aktiv fritid”.

I november afholdt Handelsstandsforeningen Santa Run, hvor overskuddet gik til Broen Tønder. Derudover holdt McDonalds en fest for ca. 75 børn, som får støtte gennem Broen. Til festen blev overskuddet fra Santa Run udbetalt sammen med penge fra et smykke designet specielt til Broen af Scheelke og Scheelke. Børnene fik også sponsorerede gaver på dagen. Stor TAK skal lyde fra Broen for det store arbejde som Handelsstandsforeningen og andre har ydet.

Vi har flere gange været synlige i medierne, og det har betydet, at vi får flere ansøgninger, men også at vi får flere henvendelser om økonomisk støtte til foreningen.

  • Økonomisk støtte fra fonde

Vi har i løbet af året fået støtte fra følgende fonde:

  • 18 puljen Tønder Kommune 2 x kr. 10.000 kr. 20.000

I.P. Nielsen fonden                                                     kr. 10.000 (dog ej udbetalt endnu)

Søsterloge nr. 45 Tre Gyldne Ringe                         kr. 14.000

Santa Run Tønder                                                      kr. 18.475

Salg af smykker fra Scheelke                                  kr. 11.300

Broderloge nr. 70 Christian Skeel I.O.O.F.             kr.   5.000

Tønder Kommunes Legatfond                                kr. 25.000 – dog kun til børn/unge bosiddende i 6270

Lauritzen Fonden                                                       kr. 20.000

I alt                                                                                kr. 123.775

 

Antal støttede børn og aktivitetstyper

BROEN Tønder har støttet 109 børn i hele Tønder kommune i løbet af 2014. Faktisk er der bevilliget aktiviteter til flere børn end dette antal, men nogle forældre indsender ikke regningerne til betaling ved BROEN, måske fordi barnet alligevel ikke har deltaget i aktiviteten, eller måske fordi foreningen ikke har udstedt regning endnu – i hvert fald har BROEN ikke modtaget regningerne.

De støttede fritidstilbud er stadig fodbold, håndbold, fitness, spejder, svømning osv.

 

Vision for året 2015

Vi har et økonomisk behov for ca. kr. 120.000 – 150.000 årligt, som det ser ud på nuværende. Vi ved, at antallet af børn der har behov for økonomisk støtte bliver stadig større, da den skjulte fattigdom i DK stiger.

Vi ved også, at rigtig mange børn har stor gavn og glæde af at kunne deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med andre børn, og at indsatsen i Broen har en gavnlig forebyggende virkning langt ind i voksenlivet, oftest ikke-målbar og alligevel synlig.

Vi skal derfor stadig stille spørgsmålene:

Hvordan kan vi generere indtægter til et fortsat stigende behov?

Hvordan får vi skabt en god kontakt til det politiske plan?

Hvordan får vi skabt kontakt til erhvervslivet mhp. evt. økonomisk støtte?

Hvordan får vi skabt forskellige aktiviteter mhp. at videreudvikle organisationen lokalt?

Hvilke samarbejdspartnere kan være relevante?

Jeg ønsker af hele hjertet det bedste for BROEN Tønder i 2015.

 

Hanne Aalling Risager

Formand

  1. 19.02. 2015