25/03/2015

Forårsmesse 2015 i Tønder

Den 13.-15. marts 2015 havde BROEN Tønder allieret sig med Red Barnets Oplevelsesklub og Natteravnene i Tønder om i fællesskab at leje en stand på Forårsmessen i Tønderhallerne.

Deltagelsen i messen blev meget vellykket, og alle tre børn-/ungeorganisationer fik synliggjort deres eksistens og deres muligheder for at hjælpe: vi fra BROEN Tønder fik talt med en del mennesker, uddelt brochurer til interesserede (bl.a. lærere og pædagoger) med opfordring til aktivt eller passivt medlemskab, og om søndagen tog vi en runde blandt de udstillende firmaer for atcropped-P2240391 propagere for firma-medlemskab af BROEN Tønder. Alle de firmamedarbejdere, vi kontaktede, ville gerne tage brochuren med hjem til chefen. Dette lille ekstra tiltag håber vi kan give pote på længere sigt. Ved et pengeinstitut blev vi opfordret til at søge hos dem med en særskilt ansøgning, og ved et byggefirma kunne indehaveren godt huske, at vi havde modtaget en donation fra Håndværkerforeningen tidligere: vi blev opfordret til igen at søge samme sted!

Alt i alt en god oplevelse som der blev investeret en del mandetimer og nogle økonomiske midler i, men som har tjent til at udbrede kendskabet til støttemuligheder, BROEN som sådan og behovet for det frivillige arbejde i BROEN.