21/03/2015

Fritidsliv giver selvtillid, men hvad med økonomien?

Et projekt med fritidsvejledere i Viborg Kommune har haft succes med at guide udsatte børn ud i klubber og foreninger og til et aktivt fritidsliv. Og det ser ud til, at det også lykkes at få børnene til at holde ved aktiviteten: 60% af børnene holder fast i en fritidsaktivitet mere end et år. Fritidsvejlederne i Viborg kommer hjem til familien og har også en tæt kontakt til det enkelte barn. Projektet har nu kørt i fire år.

Find mere om projektet i Viborg hos TV Midt-Vest

Se animationsfilmen om Trine, der får en succesoplevelse i fodboldklubben:

Økonomi – en hindring

Problemet for mange børn i socialt udsatte familier er ofte økonomien – eller manglen på penge til aktiviteter i fritiden. Den hindring sætter en konference fokus på lørdag den 21. marts i Esbjerg under overskriften “Plads til alle – udsatte børns fritidsliv”. På konferencen diskuterer fagpersoner fra kommuner, politikere, forskere og NGO’er, hvad der kan åbne vejen for, at udsatte børn og unge trods manglende økonomi alligevel kan tage del i et aktivt fritidsliv. Noget, som BROEN har banet vejen for gennem de 13 år, vi har været en del af svaret på problemet med udgangspunkt i BROEN Horsens, som Hans Søgaard lagde grunden til i 2002.

BROEN Danmark er blevet indbudt til at sidde med i et panel i den ene af fire workshops, nemlig den om sponsorpas eller fritidspas som adgang til fritidslivet.

Find mere om konferencen Plads til alle – udsatte børns fritidsliv