06/03/2015

Bliv medlem og byg mere BRO

Vil du støtte BROEN til at hjælpe udsatte børn og unge til en aktiv fritid? Du kan for eksempel blive medlem af BROEN, så vi kan hjælpe endnu flere børn i vores 20 lokalafdelinger over hele landet.

shutterstock_50643697_webBROEN Danmark har fået tilføjet et medlemsmodul til at klare indmeldinger online – find indmeldelsessiden

Vi får mange henvendelser fra enkeltpersoner og virksomheder, der gerne vil støtte BROENs indsats økonomisk. Det er vi selvfølgelig både glade og taknemmelige for.

Samtidig er det et krav fra SKAT for at opnå godkendelse efter Ligningsloven, at BROEN skal have et vist antal medlemmer og gavegivere årligt på landsplan, før f.eks en privat virksomhed eller en privat gavegiver kan fradrage en gave i forhold til SKAT.

Derfor har det været en vigtig udvikling for os som forholdsvis lille organisation at udvikle et medlemssystem på vegne af alle lokalafdelinger.

Hvad bliver jeg medlem af?

Når du bliver medlem af BROEN Danmark, støtter du altså arbejdet i hele organisationen. Du får selvfølgelig også ret til at møde op til foreningens generalforsamling og præge organisationen og vores fremtidige udvikling.

Vi ønsker at yde en god og forsvarlig indsats til gavn for de mest udsatte børn og unge, som ellers vil være afskåret fra et aktivt fritidsliv. Vi ønsker også at præge debatten om børn og unges vilkår i Danmark og være med til at finde de gode løsninger i samarbejde med andre.

Find vedtægter for BROEN Danmark

Andre måder at støtte BROEN

Du kan også blive frivillig i en af BROENs lokalafdelinger eller være med at oprette en ny BRO i dit lokalområde, hvis der mangler en.

Find mere om, hvordan du kan støtte BROEN