30/01/2015

Generalforsamling i BROEN Vordingborg

Generalforsamling

BROEN Vordingborg

Den 26. februar 2015 kl. 1930

i Vordingborg Gymnastikforenings mødelokale

Næstvedvej 3

Vordingborg

Dagsorden følger vedtægterne for BROEN Vordingborg

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – senest den 12. februar 2015.

På valg er

 • Formand Kaj Aagaard
 • Bestyrelsesmedlem Karin Borup
 • Bestyrelsesmedlem Brit Skovgaard
 • Revisor Karin Skovgaard
 • Suppleant Ebbe Ravnsted Larsen
 • Suppleant Dorthe Hansen

Skriftlig beretning og vedtægter er medsendt denne dagsorden til vore medlemmer.
Bestyrelsen er vært ved kaffe,kage og vand.

Læs formandens beretning her: Formandens årsberetning 2014

Bestyrelsen

BROEN Vordingborg

Kaj Aagaard/ formand                                              Vordingborg, den 30. januar 2015