09/01/2015

Forskel vokser mellem fattige og velstillede børn

Rulleskøjtebørn2 shutterstock_90325690Andelen af børn og unge, der må undvære almindelige velværdsgoder i økonomisk fattige familier, er steget fra 30 til 35 procent på fire år. En lignende udvikling er ikke sket for børn og unge i familier uden økonomisk fattigdom.

Det viser rapporten ”Børn og unge i Danmark – velfærd og trivsel 2014” fra SFI, der er det nationale forskningscenter i velfærden i Danmark. Undersøgelsen er den anden i rækken, og den viser udviklingen fra 2009 til 2013.

”Vi ser tegn på øget social polarisering, så spændet mellem top og bund er blevet større. Det at skulle undvære de mest elementære velfærdsgoder kan begrænse barnet og den unge i sine udfoldelsesmuligheder og få indflydelse på chancerne senere i livet,” forklarer Mai Heide Ottosen, seniorforsker og leder af undersøgelsen, der følger 7.700 børn og unge i alderen 3 til 19 år, og som er finansieret af Bikubenfonden og VELUX FONDEN.

En konsekvens af fattigdom i en familie er ofte, at børnene også er fattige på oplevelser og fællesskaber, for eksempel ved at deltage i aktiviteter i fritiden sammen med andre børn og unge.

Find mere om rapporten hos SFI