10/12/2014

Fælles indsats kan spare milliarder

BL analyse

Med de rigtige indsatser kan unge i udsatte boligområder få et bedre liv (Foto: BL)

Flere unge i udsatte boligområder tager en uddannelse ud over grundskolen. Det viser en undersøgelse, som AE-rådet har lavet for Danmarks Almene Boliger. Samtidig er der en tendens til, at kriminaliteten blandt unge generelt er faldende.

De to ting i sammenhæng er udtryk for en positiv udvikling, både for den enkelte unge og for samfundet, når man ser på et helt livsforløb for en ung. Det skriver Frans Clemmesen, der er cheføkonom i BL, i en analyse i dagbladet Politiken: “Udviklingen er ikke kun positiv for de unge selv men vil fremadrettet sparer samfundet og de offentlige finanser for milliardbeløb. Blot vi flytter én knægt fra at være på kanten af samfundet til at få et mere normalt liv er der ifølge helt nye beregninger på SKANDIA-modellen en langsigtet gevinst for samfundet på 15 mill. kr.”

Der skal altså ikke mange unge til med en udvikling væk fra en uheldig livsbane over til en aktiv tilværelse med uddannelse og job, før samfundet kan se frem til at spare flere milliarder kroner i løbet af disse unges levetid.

Frans Clemmesen peger i sin analyse også på det vigtige samspil mellem forskellige indsatser, herunder hjælp til at være aktiv i fritiden: “Den positive udvikling er resultatet af flere forskellige faktorer, herunder også de mange boligsociale indsatser i de mest udsatte boligområder. Styrken ved disse er, at de samler de mange forskellige lokale aktører om en sammenhængende og koordineret indsats, så boligorganisationer, frivillige organisationer, det private erhvervsliv, politiet, lokale idrætsklubber og mange, mange andre arbejder sammen ude i de udsatte boligområder, hvor de unge befinder sig.”

Skandia-modellen er udviklet af forsikrings- og pensionsselskabet Skandia i Sverige og bragt til Danmark  i samarbejde med CEBR, som står for ”Centre for economic and business research” ved CBS i København. Modellen blev også præsenteret af Center for Socialt Ansvar ved BROEN Danmarks konference i Horsens i november i år.

Find hele analysen af Frans Clemmesen

Video om Udenforskabets pris og Skandia-modellen:

Find mere om Skandiamodellen