14/11/2014

Lisbeth Zornig Andersen protektor for udsatte børn

Lisbeth Zornig - Broen Struer 2014

Lisbeth Zornig talte om sit liv ved et støttearrangement for BROEN Struer i foråret 2014

Den markante indsats for socialt udsatte, som Lisbeth Zornig Andersen er kendt for, får endnu en dimension. Hun er netop trådt til som protektor for BROEN Danmark, der er paraply for 20 lokale afdelinger af BROEN, alle med det formål at hjælpe socialt udsatte børn til en aktiv fritid.

Lisbeth Zornig Andersen, der er tidligere formand for Børnerådet, er i dag leder af Huset Zornig og arbejder for at fremme socialt udsatte menneskers vilkår. Hun har selv tilhørt gruppen af meget udsatte børn. Men hun har brudt familiens negative sociale arv og har nu fokus på at udvikle viden og metoder, der hjælper socialt udsatte mennesker og familier.

Det glæder derfor formanden for BROEN Danmark, Hans Søgaard, at Lisbeth Zornig Andersen har sagt ja til at være protektor for foreningen:
“Vi ønskede en protektor, der havde kendskab til udsatte børn, og det har hun i særlig grad. Samtidig er hendes indsats med Huset Zornig kendt og respekteret over hele landet, og det er en stor hjælp for en lille organisation som BROEN,” siger Hans Søgaard.

“Det er helt naturligt for mig at sige ja til at være protektor for BROEN, fordi de arbejder for at bryde den negative sociale arv igennem børns fritidsaktiviteter. Vi ved, hvor meget det betyder at føle sig dygtig og være en del af et sundt fællesskab, og finder man ikke det i skoleregi, så er det i fritiden, det skal ske,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

LisbethZornig-konferenceHorsens

Lisbeth Zornig ved konferencen i Horsens, i baggrunden lytter bl.a. formand for BROEN Hans Søgaard og Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune

Den første opgave som protektor for BROEN har Lisbeth Zornig Andersen ved en konference, som BROEN Danmark afholder i Horsens med temaet ”Udsatte børn og veje til en aktiv fritid” mandag den 17. november 2014. Her fortæller hun om betydningen af, at udsatte børn og unge er en del af et aktivt fritidsliv sammen med andre børn og unge og voksne rollemodeller. Konferencen samler frivillige fra BROENs lokalafdelinger samt politikere og repræsentanter fra organisationer med fokus på socialt udsatte.

De lokale afdelinger af BROEN drives af frivillige, der støtter udsatte børn til at deltage i lokale fritidstilbud ved at hjælpe med betaling af kontingent og udstyr. Midlerne til at hjælpe kommer fra private fonde og sponsorer samt fra offentlige puljer.

Find mere om Huset Zornig

Find mere om konferencen i Horsens 2014

Mere information

Hans Søgaard, formand for BROEN Danmark, tlf. 28 82 88 60.