22/08/2014

Udsigt til styrket indsats for udsatte børn

Socialstyrelsen-tidligindsats-livslangeffektI juni 2014 vedtog Folketinget et lovforslag om tidlig forebyggende indsats i kommunerne til hjælp for børn og unge i udsatte familier. Nøgleordene er tidlig indsats og forebyggelse for at give de udsatte børn og unge samme muligheder for et godt liv som andre børn og unge.

Et flertal i Folketinget har afsat en pulje på 280 mio. kr. over fire år til initiativet “Tidlig indsats – Livslang effekt”, som skal styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser og sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring. Initiativet indeholder også en pulje, som de frivillige organisationer kan søge til at fremme forebyggende indsatser over for børn og unge og styrke organisationernes strategiske samarbejde med kommunerne.

BROEN Danmark hilser initiativet velkommen. Kernen i lokalafdelingernes indsats er det tætte samarbejde med fagpersoner i kommunerne om at hjælpe udsatte børn og unge ud i relevante fritidsaktiviteter, hvor de møder voksne rollemodeller og er sammen med andre børn og unge i et positivt fællesskab. Vi arbejder på hele tiden at forbedre og styrke dette samarbejde.

Find mere om forebyggelsesinitiativet “Tidlig indsats – Livslang effekt” hos Socialstyrelsen