04/06/2014

En ud af tre danskere laver frivilligt arbejde

Frivillighedsundersøgelse 2004-12Mere end hver tredje dansker lavede i 2012 frivilligt arbejde, og det er samme andel som i 2004. Dette på trods af, at der har været meget fokus på at inddrage flere i frivilligt arbejde rundt om i landets kommuner. Men der er alligevel sket noget med frivilligheden. Det viser en ny undersøgelse fra SFI og Aalborg Universitet, der kortlægger frivilligheden i Danmark anno 2012.

En overordnet tendens er, at flere i dag laver frivilligt arbejde uden at være medlem af den forening, de arbejder frivilligt for. En anden tendens viser, at færre yngre engagerer sig i frivilligt arbejde. Desuden er der følgende tendenser:

  • Flest frivillige i sportsklubberne
  • Flest frivillige blandt de travle årgange (de 36-45-årige)
  • Stigning af frivillige i hovedstaden – fald i provinsen
  • Sammenhængen mellem uddannelse og frivilligt arbejde er blevet større

Undersøgelsen viser, at ca. en tredjedel af befolkningen i alderen 16 år og derover udfører frivilligt arbejde indenfor mindst ét af de 14 områder, som der bliver spurgt om i undersøgelsen. I 2012 svarede i alt 38 pct. bekræftende på, at de arbejder frivilligt. 35 pct. har arbejdet frivilligt inden for det seneste år, og 25 pct. har gjort det inden for den seneste måned. Disse andele er helt de samme, som viste sig i undersøgelsen fra 2004.

Find mere om undersøgelsen af frivillighed hos SFI