02/05/2014

Fond støtter fastholdelsen af unge sportstalenter

Basic CMYKLauritzen Fonden har netop doneret 80.000 kr. til  BROEN i Horsens til foreningens arbejde med særligt talentfulde, men udsatte børn og unge. Pengene skal bruges til udstyr, stævneafgifter, tøj, transport og kontingenter.

BROEN Horsens er en lokal afdeling af den landsdækkende organisation BROEN Danmark, og det var her i Horsens, at idéen opstod om at hjælpe socialt udsatte børn til en aktiv fritid. Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der ud over at være moderselskab til J. Lauritzen A/S (100% ejet), DFDS A/S (42,8% ejet) og LF Investment ApS (100% ejet), hvert år uddeler mellem 25-30 millioner kr. til projekter med socialt, almennyttigt, kulturelt og maritimt fokus – både inden for og uden for Danmarks grænser. Lauritzen Fonden har i 2014 uddelt i alt 5,5 mio. kr. i 2014 øremærket til projekter, der har særligt fokus på at støtte udsatte børn og unges trivsel og udvikling.

Bestyrelsesformand for Lauritzen Fonden Jens Ditlev Lauritzen udtaler om bevillingen til BROEN Horsens:

Jens-Ditlev-Lauritzen

Bestyrelsesformand Jens Ditlev Lauritzen

”Alle børn og unge fortjener de samme muligheder at udvikle deres talent og potentiale, både i skolen, men også inden for idrætten og sportens verden. Regelmæssig fysisk aktivitet kombineret med at være en del af et socialt foreningsliv er en stor styrke for børn og unges opvækst, især for dem, der kommer fra udsatte hjem. Vi er rigtig glade for at kunne give en håndsrækning til de unge talenter, hvis baggrund ikke gør det så nemt at dyrke idræt på et højt niveau.”

BROENs indsats er præventiv og hjælper børn og unge til et aktivt fritidsliv, der kan følge dem hele livet. Det stemmer godt overens med Lauritzen Fondens målsætning om at være medhjælpende til at skabe et bedre fundament for den gruppe af børn og unge, der kommer fra en ressourcesvag baggrund.

For BROEN Horsens er donationen en vigtig anerkendelse af, at foreningens indsats med at støtte de mest ressourcesvage børn godt kan være forenelig med, at børnene udvikler deres talent og opnår elitestatus i deres sport. Om det siger stifteren af BROEN, Hans Søgaard:

”Siden 2002 har BROEN støttet fattige, sårbare og udsatte børn med kontingenter og udstyr til at kunne dyrke deres sport. I de første fem-seks år var der kun tale om klubsport, men så vandt de børn, vi støttede, både jyske og danske mesterskaber, hvorefter nogle blev udtaget til både unions- og landshold. Men sammen med glæden over udtagelsen kom også økonomiske trængsler. Med landsholdssamlinger, træningskampe både herhjemme og i udlandet, kurser i mentaltræning m.m. kan udgifterne for en landsholdsspiller let løbe op i 20.000 kroner om året eller mere, og det havde ingen af forældrene til børn fra BROEN midler til i deres private budget. Og BROEN havde faktisk heller ikke – de penge, vi havde søgt og fået bevilget, var øremærket til støtte i lokale klubber, og vi fik derfor en opgave med at hjælpe disse børn til fortsat at deltage i sporten, bare på et højere niveau.

Men i BROEN mener vi ikke, at det kan være rigtigt, at én af de bedste skal se den næstbedste tage med bussen, fordi han/hun ikke selv har råd til at deltage. Vi mener ikke, at det er rimeligt, hvis muligheden for at være på et ungdomslandshold kun skal være forbeholdt børn af velhavende forældre frem for at være en mulighed for de dygtigste unge sportsfolk. Derfor søgte vi Lauritzen Fonden, som nu har bevilget os 80.000 kroner, hvilket betyder, at vi nu kan hjælpe en stor del af “vore” landsholdsspillere endnu længere på vej.”

Find mere om Lauritzen Fondens støtte til udsatte børn og unge i BROEN Horsens