04/04/2014

Frivillige fra hele Danmark til Bro-topmøde

IMG_3514 (Medium)

Beretningerne fra Broens lokalafdelinger kaldte også latteren frem hos kollegerne

I weekenden samles 50 ildsjæle fra lokale afdelinger af den landsdækkende forening BROEN til den årlige konference for frivillige for at dele erfaringer og få ny inspiration til indsatsen for socialt udsatte børn og unge.

Konferencen byder bl.a. på oplæg af Lone Josefsen, frivillighedskoordinator i Viborg Kommune, om mentorprojektet ”IdrætsZen”. I en evaluering fra Syddansk Universitet blev IdrætsZen fremhævet som en vellykket indsats for børn og unge, der var anbragt uden for hjemmet. Erfaringerne fra Viborg skal gøre de frivillige i BROEN klogere på, hvad der er vigtigt, når man går ind med en mentor for at støtte et udsat barn eller ung i forhold til at blive fastholdt i en fritidsaktivitet.

BROEN Danmark er netop nu i gang med at beskrive, hvordan indsatsen med at hjælpe børn til en aktiv fritid kan understøttes med eksisterende og nye mentor-ordninger. I øvrigt blev BROEN i den samme evaluering fra Syddansk Universitet fremhævet som et godt eksempel på en indsats, der med simple midler er meget effektiv.

Ud over oplægget om mentorer skal deltagerne i konferencen arbejde i workshops om følgende emner:

  • Udvikling af nye projekter for børn og unge i samarbejde med eksisterende foreninger
  • Samarbejde med lokale virksomheder om socialt ansvar
  • Synlighed og pr
  • Samarbejde med kommunale aktører og det politiske niveau
  • Håndtering af ansøgninger, der involverer vanskeligt stillede familier
  • Mentorer i BROENs arbejde

Konferencen arrangeres af BROEN Danmark, som er landssekretariat for lokalafdelingerne, og som er hjemmehørende i Horsens, fordi hele idéen med foreningen BROEN opstod her i 2002, hvor Hans Søgaard grundlagde den første – og frem til 2008 – eneste afdeling. I dag er der 19 afdelinger fordelt ud over landet.

IMG_3474 (Medium)

Formand Hans Søgaard byder velkommen til deltagerne i årets konference