26/01/2014

Generalforsamling i BROEN Vordingborg

Der indkaldes til generalforsamling i BROEN-VORDINGBORG den 19. februar 2014 kl.  1900 i Rådhusets kantine – Valdemarsgade 43 i Vordingborg.

Dagsorden iflg. vore vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – senest den 5. februar 2o14.

Under eventuelt ønsker bestyrelsen at drøfte med medlemmerne: Hvordan samarbejder vi bedre med foreningerne, inklusionsmedarbejderne, pædagoger, sagsbehandlere, ssp mv. – til gavn for børn og unge, der har brug for støtte.

Medlemmer som enkeltpersoner og foreningsmedlemskaber får direkte indkaldelse via mail.

Bestyrelsen

Kaj Aagaard

Formand