18/12/2013

Ekstraordinær generalforsamling 14. januar

Tonder_logo_lilleBestyrelsen i BROEN Tønder indkalder til ekstraordinær generalforsamling i BROEN Tønder tirsdag d. 14. januar 2014 kl. 19.00 i Frivilligcenter Tønder, Fabriksvej 12, 6270 Tønder (indgang fra gården)

Dagsorden – ekstraordinær generalforsamling

1) Valg af dirigent

2) Valg af nye medlemmer til bestyrelsen

3) Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af formand og kasserer

4) Eventuelt

Efter konstitueringen mødes bestyrelsesmedlemmerne til fastlæggelse af arbejdsopgaver.

Vi håber, at mange med interesse for vores arbejde vil møde op til den ekstraordinære generalforsamling.