29/11/2013

Midler fra §18-puljen

Esbjerg Kommune skiltBROEN Esbjerg har søgt Esbjerg Kommune om tilskud fra den kommunale §18-pulje for 2014 til foreningens indsats.

Bestyrelsen har fået det positive svar, at kommunen har tildelt 7.000 kr. til BROEN Esbjerg fra §18-puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde og foreningens arbejde i det kommende år.

BROEN Esbjerg siger mange tak for tildelingen!