27/11/2013

Stiftende generalforsamling i Haderslev

En ny afdeling af BROEN er på vej til at blive virkelighed i Haderslev. Efter møder med en række lokale personer, der har vist interesse for at få en lokal afdeling op at stå, inviterer BROEN Danmark til stiftende generalforsamling tirsdag den 3. december kl. 19.30-21.30 i Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5 i Haderselv. Mødet foregår i mødelokale 4.

På dagsordenen for den stiftende generalforsamling er følgende:

1)      Dirigent vælges.

2)      Referent vælges.

3)      Valg til bestyrelsen.

–          Formand, næstformand, kasserer samt mindst 2 øvrige medlemmer vælges blandt de fremmødte.

4)      Gennemgang og godkendelse af foreningens vedtægter.

5)      Børneattester udfyldes.

6)      Oprettelse af foreningens CVR nummer.

7)      Forslag til foreningsfolder og informationer til foreningens hjemmeside.

8)      Nyt møde aftales.

9)      Eventuelt.

Mere information

Kontakt Erik Haumann, BROEN Danmark