15/01/2013

Evaluering af BROEN

BROEN Danmark har i perioden 2009-2012 haft til opgave at udbrede “Horsens-Modellen” om at hjælpe børn og unge til et aktivt fritidsliv til andre byer i Danmark. Indsatsen foregik med økonomisk støtte fra det daværende Indenrigs- og Socialministerium samt Kulturministeriet.

Støtten er blevet evalueret over for Kulturministeriet af Syddansk Universitet, og nu er den også blevet evalueret over for det nuværende Social- og Integrationsministerium.

Find rapporten “Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem”: Evaluering Broen 2009-2012 rapport m bilag

Find mere om evaluering af BROEN