05/01/2013

Idrætsforbund støtter udsatte børn

Idræt for alle børn

Logo for projektet fra Danmarks Idrætsforbund

En donation fra en stor privat virksomhed i samarbejde med en landsdækkende butikskæde giver nu Danmarks Idrætsforbund mulighed for at hjælpe socialt udsatte børn og unge til at dyrke idræt, selv om familiens økonomi ikke tillader det. Projektet hedder “Idræt for alle børn”.

Medlemsforeninger under DIF kan søge om økonomisk støtte til ungdomsudøvere, der ellers ikke ville have mulighed for at dyrke en bestemt sport på grund af manglende penge til kontingent eller udstyr.

For BROENs lokalafdelinger kan det være oplagt at gøre lokale idrætsforeninger opmærksomme på muligheden for at søge om støtte til enkelte børn eller en gruppe af børn gennem Danmarks Idrætsforbund. Der skal bruges ansøgningsskema.

Find mere om puljen hos Danmarks Idrætsforbund