14/03/2023

Invitation til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 28. marts 2023
kl. 17.00-18.00
De Frivilliges Hus,
Hadsundvej 35, 9000 Aalborg
Mødelokale 5

Hermed inviterer bestyrelsen i BROEN Aalborg til generalforsamling tirsdag d. 28 marts 2023 kl. 17-18. Alle er velkomne, men kun medlemmer af foreningen har stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 5 dage inden.

Vel mødt.

Dagsorden:

 

1 Valg af dirigent og referent

2 Formandens beretning

3 Godkendelse af revideret regnskab

4 Indkomne forslag

  • Bestyrelsen har ingen forslag.

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 – 2 suppleanter

  • Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 
  • Ida Christensen (menigt medlem), Else Skovbjerg (næstformand), Jane Townley Porsborg (menigt medlem), Terese Amalie Knudsen (kasserer) og Julie Dahl Schneider (menigt medlem), som ikke er på valg i år.
  • Caroline Christensen (formand) ønsker ikke genvalg.
  • Suppleanter er på valg hvert år.

6 Valg af revisor

7 Evt.

 

Dagsordenen inkl. bilag og rettidigt fremkomne forslag fremsendes til de tilmeldte senest den 23. marts 2023. 

Hilsen

Bestyrelsen i BROEN Aalborg