12/10/2023

Donation og besøg fra Ebbefos Fonden

BROEN Lolland har modtaget en donation på 50.000 kr. fra Ebbefos Fonden. Desuden har repræsentanter for fonden besøgt BROEN Lolland for at høre mere om BROENs erfaringer.

Donationen er givet til at kunne støtte socialt udsatte børn til en aktiv fritid med betaling af kontingenter og udstyr.

Ebbefos Fondens besøg

BROEN Lollands og Ebbefos Fondens repræsentanter ved mødet. Foto: BROEN Lolland

BROEN Lolland støttede i 2022 godt 500 børn og unge og oplever i år et stigende behov. Til vores store glæde ser vi unge, som vi har støttet i flere år, klare sig rigtig godt i uddannelsesforløb efter folkeskolen. I det hele taget prøver vi at finde aktiviteter, som udvikler barnet i forhold til dets psyke og fysik.

Vi havde den 4. oktober et dejligt besøg af Vibeke Nyfos og Kristoffer Astrup fra Ebbefos Fonden. Efter fondens donation var Vibeke og Kristoffer meget interessede i at vide meget mere om BROEN Lolland, og vi ville gerne fortælle!

På billedet ses fra højre Vibeke Nyfos og Kristoffer Astrup fra Ebbefos Fonden samt Bente Kruse, Kirsten Boelsmand og Susanne Kjær Rasmussen fra BROEN Lolland.

Vi siger tak for støtten og glæder os til forhåbentligt fortsat samarbejde!