24/01/2024

Støttekoncert vil hjælpe udsatte børns fritidsliv

Den 10. oktober 2024 spiller Anders Munch & Broderskabet en lang række af Kim Larsens sange i Folkets Hus i Struer. Koncerten støtter den lokale indsats i BROEN Struer.

Støttekoncerten “De smukke unge mennesker” arrangeres af foreningen Bord & Stol, og den har til formål at at få socialt udsatte børn og unge ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab, skabe kammeratskaber og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

Derfor går 25 % af billetindtægten ubeskåret til BROEN Struer, som bygger bro for socialt udsatte børn og unge til en aktiv fritid i hele Struer Kommune.

Find mere om koncerten i Struer og om at købe billet