12/04/2021

Kulturminister fik viden om BROENs indsats

Joy Mogensen, der er kulturminister og dermed også minister for idrætten, besøgte fredag den 9. april BROEN Slagelse for at høre om BROENs arbejde blandt andet med eksempler fra den lokale indsats i Slagelse Kommune.

Kulturministerbesøg Slagelse

Ved kulturministerens besøg deltog fra venstre: borgmester John Dyrby Paulsen, minister Joy Mogensen, sekretariatsleder Erik Haumann, formand Anja Nielsen og bestyrelsesmedlem Karen Siesling (Foto: BROEN Slagelse)

Besøget var arrangeret af BROEN Danmark i samarbejde med BROEN Slagelse, og det foregik i det kreative værksted FriRUM Labs lokaler i VestsjællandsCentret. Med på besøget var også borgmester John Dyrby Paulsen.

Joy Mogensen var meget interesseret i at høre om erfaringerne fra Slagelse og de andre lokalforeninger i BROEN og om samarbejdet med Slagelse Kommunes fritidspasordning.

Status på BROEN Slagelse

Vores lokalforening BROEN Slagelse har eksisteret siden 2017 og har et solidt og fagligt dygtigt sekretariat bag os. Herudover er der i øjeblikket 32 lokalforeninger af BROEN over hele landet. Vores fokus er primært på børn og unge, som er udenfor fællesskaber grundet sociale eller økonomiske udfordringer i familien. Vi arbejder hårdt for at støtte børn fra socialt udsatte familier økonomisk til at kunne deltage i aktiviteter på lige fod med andre.

Vi fortalte ministeren om de erfaringer, vi har gjort os i forhold til samarbejde med fagpersoner i kommune og samarbejde med lokale foreninger inden for håndbold, fodbold, dans, svømning, musik, spejder og lign og ikke mindst om, hvor mange børn & unge vi støtter.

Der skal ske en genstart af idræt efter Covid-19. Nyeste tal viser med al tydelighed, at krisen har været hård ved foreninger, og medlemstal er faldet markant. Vi har valgt at betale for flere børn under nedlukningen bl.a. for at sikre, der er et aktivt fritidsliv at vende tilbage til. Men der bliver behov for en stærk og tværgående indsats for at få alle med – og skabe et bæredygtigt fundament for foreninger.

Derfor har vi også et ønske om mere fælles fodslag med Slagelse Kommune for at skabe en mere kontinuerlig indsats og at bygge bro til foreninger og gode aktiviteter i de lokale foreninger. Vi oplever, at andre kommuner have et helt særligt øje for, hvad lokalforeningerne i BROEN kan, og flere kommuner bidrager endda også til BROEN-foreningernes drift.

Fællesskaber er med til at forme og danne vores børn og unge. Fællesskaber kan være det sceneskift, der gør en forskel for den enkelte. Vi fortsætter og rækker hånden ud til større samarbejde, så vi fortsat kan skubbe på og sikre alle børn, der har behov, kan have en bro bag sig.

Tak til vores sponsorer, der gør vores indsats mulig.

Tak til Karen for lån af Frirums lokaler

Tak til minister Joy Mogensen, borgmester John Dyrby, sekretariatsleder Erik Haumann og til  bestyrelsesmedlem Karen Sieling for et godt og konstruktivt møde.